DiscoverEU: nog eens 20 000 jongeren krijgen de kans om Europa te verkennen

Bijna 95 000 jongeren hebben een aanvraag ingediend voor de derde ronde van dit nieuwe EU-initiatief. Ongeveer 20 000 achttienjarige Europeanen zijn geselecteerd voor een DiscoverEU-reispas. Met die reispas kunnen ze tussen 1 augustus 2019 en 31 januari 2020 gedurende maximaal 30 dagen door Europa reizen.

Tijdens een periode van twee weken, die op 16 mei 2019 afliep, hebben bijna 95 000 jongeren uit alle lidstaten van de EU zich opgegeven voor de derde ronde van het initiatief DiscoverEU. Op basis van de selectiecriteria en rekening houdend met het aantal reispassen voor elke lidstaat van de EU, zijn ongeveer 20 000 jongeren geselecteerd.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport: “Deze maand vieren we de eerste verjaardag van DiscoverEU. In een jaar tijd hebben ongeveer 275 000 Europese jongeren zich voor dit avontuur opgegeven en zo'n 50 000 van hen hebben een reispas gekregen. Ik ben trots dat meer en meer jongeren onze rijke geschiedenis en cultuur verkennen, vrienden over de grenzen heen maken, zelfstandiger en onafhankelijker worden, ervaringen en emoties delen, en uiteindelijk ook zichzelf beter leren kennen.”

Er zal nu contact worden opgenomen met de winnaars van de derde ronde, zodat ze hun reis kunnen organiseren. Ze kunnen tussen 1 augustus 2019 en 31 januari 2020 gedurende maximaal 30 dagen alleen of in groepen van maximaal vijf personen reizen. De meeste jongeren zullen met de trein reizen, maar in uitzonderlijke gevallen mogen ook andere vervoermiddelen worden gebruikt.

De jongeren krijgen niet alleen een reispas, maar ook technische ondersteuning en informatie over onderwerpen zoals duurzaam reizen en wat het betekent ambassadeur van DiscoverEU te zijn. Zij zullen worden verzocht verslag uit te brengen over hun reiservaringen, bijvoorbeeld via sociale media zoals Instagram, Facebook en Twitter, of door een presentatie te geven op hun school of in hun lokale gemeenschap. Via sociale media kunnen ze contact leggen met andere jongeren die op reis zijn en hun verhalen delen.

Alle deelnemers zullen ook worden uitgenodigd voor de eerste DiscoverEU-bijeenkomsten, die op verschillende locaties in heel Europa zullen worden gehouden. De bijeenkomsten zullen specifieke thema's hebben, zoals duurzaamheid of cultureel erfgoed. De eerste bijeenkomst vindt plaats in Nijmegen (Nederland) op 12 en 13 juli en in het teken staan van duurzaamheid.

De Europese Commissie is van plan vóór eind 2019 een vierde inschrijvingsronde te houden. Daarvoor zullen nog eens 20 000 reispassen beschikbaar zijn.

Achtergrond

DiscoverEU biedt individuele jongeren of kleine groepen jongeren (met inbegrip van kansarme jongeren) een laagdrempelige mogelijkheid om te reizen. Zo krijgen achttienjarigen de kans het Europees cultureel erfgoed en de Europese culturele verscheidenheid te leren kennen, contact met andere jongeren aan te knopen en hun Europese identiteit te ontdekken. Het initiatief is in juni 2018 gestart na een voorstel van het Europees Parlement voor een voorbereidende actie met een budget van 12 miljoen euro in 2018.

Tijdens de eerste twee rondes hebben ongeveer 30 000 jongeren de kans gekregen om door Europa te reizen. Voor 2019 heeft het Europees Parlement 16 miljoen euro voor DiscoverEU uitgetrokken. De Commissie is van plan om voor het einde van 2019 de volgende aanvraagronde te houden. De precieze data en nadere informatie zullen te zijner tijd op de Europese Jongeren Site worden meegedeeld.

Gezien de interesse van jonge reizigers in DiscoverEU, werkt de Commissie aan het verbeteren van het initiatief op basis van feedback van zowel de reizigers als belangrijke belanghebbenden. Tot dusver blijkt uit de feedback van bijna 5500 deelnemers van de eerste ronde dat ze DiscoverEU beschouwen als een waardevolle en inclusieve leerervaring die bijdraagt aan burgerparticipatie, persoonlijke groei en de ontwikkeling van vaardigheden. Reizen geeft jongeren de kans zelfvertrouwen op te doen en sleutelcompetenties te ontwikkelen, zoals interculturele en taalvaardigheden, aanpassingsvermogen, veerkracht, sociale vaardigheden, probleemoplossende of organisatorische en teambuildingsvaardigheden. Twee derde van de jongeren verklaarde dat zij de reispas niet hadden kunnen betalen zonder DiscoverEU. Voor sommige deelnemers was het de eerste keer dat ze een reis maakten zonder ouders of voogd.

In het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU (voor de periode 2021-2027) heeft de Commissie in mei 2018 voorgesteld om 700 miljoen euro uit te trekken voor DiscoverEU als onderdeel van het toekomstige Erasmusprogramma. Als het Europees Parlement en de Raad met het voorstel instemmen, kunnen in die zeven jaar nog eens 1,5 miljoen achttienjarigen een reispas krijgen om door Europa te reizen.

Meer informatie

Q&A DiscoverEU

Factsheet met de aantallen aanvragers en deelnemers per land (Engels)

Europese Jongeren Site

Factsheet investeren in jongeren (Engels)

IP/19/2817

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail