RescEU: EU stelt initiële vloot samen voor volgende bosbrandseizoen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019.

Ter voorbereiding op het bosbrandseizoen van komende zomer presenteert de Commissie vandaag de eerste vloot van luchtvaartuigen voor brandbestrijding in het kader van het nieuwe rescEU-systeem voor de bestrijding van natuurrampen. Voorlopig bestaat de rescEU-vloot uit zeven blusvliegtuigen en zes helikopters en de Commissie werkt samen met de deelnemende landen om de komende weken extra middelen toe te voegen.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: "rescEU is een concrete respons, een Europese respons, om de vele burgers te helpen die het risico lopen het slachtoffer te worden van een natuurramp. Als Europeanen waren we allemaal geschokt toen de bosbranden van Portugal tot Griekenland afgelopen jaren veel levens eisten. Europese solidariteit betekent burgers beschermen en elkaar in moeilijke tijden helpen. rescEU biedt praktische oplossingen en vertaalt Europese solidariteit in daadkrachtige maatregelen."

Commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides: "Bosbranden wachten niet. Om levens te redden en burgers te beschermen hebben de EU en haar lidstaten hun krachten gebundeld in rescEU. Met rescEU beschikken we over een extra vangnet in tijden van crisis. Ik ben er trots op dat onze Europese bosbrandbestrijdingsvloot komende zomer werkelijkheid wordt. Ik wil graag alle deelnemende staten bedanken die aan deze vloot hebben bijgedragen, zodat wij zo goed mogelijk voorbereid zijn op het komende bosbrandseizoen."

Brandbestrijdingscapaciteit

  • Vijf EU-lidstaten die de afgelopen jaren veelvuldig zijn getroffen zijn door bosbranden, hebben al blusvliegtuigen en helikopters ter beschikking gesteld van de voorlopige rescEU-vloot,
  • die nu bestaat uit: 2 vliegtuigen van Kroatië, 1 vliegtuig van Frankrijk, 2 vliegtuigen van Italië, 2 vliegtuigen van Spanje en 6 helikopters van Zweden.

Voorbereiding en monitoring

Naast de samenstelling van de rescEU-vloot versterkt de Europese Commissie haar monitoring- en coördinatiecapaciteit ter voorbereiding op het bosbrandseizoen.

  • Het Europese Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC), dat 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat is, zal in de zomer worden versterkt met een bosbrandteam bestaande uit deskundigen uit de lidstaten.
  • Het ERCC zal gedurende de hele zomer regelmatig videoconferenties met de lidstaten organiseren om informatie over brandgevaar in Europa te delen.
  • Het Copernicus-satellietsysteem van de EU zal worden gebruikt om bosbranden in kaart te brengen.
  • Alle EU-lidstaten en de partnerlanden zijn bijeengekomen tijdens de jaarlijkse bosbrandconferentie in Brussel om zich voor te bereiden op het volgende bosbrandseizoen.
  • De afgelopen maanden zijn verschillende veldoefeningen gehouden, zoals de MODEX-oefeningen voor civiele bescherming en bosbranden, waaraan van 7 tot 10 april 2019 deskundigen en reddingsbrigades uit verschillende EU-landen deelnamen op het eiland Cres (Kroatië). Er zijn ook oefeningen gehouden in Split (Kroatië) en Aix-en-Provence (Frankrijk).

Op lange termijn is het de bedoeling de rescEU-reserve verder uit te breiden.

Europa was de afgelopen jaren getuige van ernstige door de mens of de natuur veroorzaakte rampen: bosbranden, overstromingen, stormen en aardbevingen hebben in 2018 meer dan 100 levens gekost. Om burgers in nood beter te beschermen versterkt rescEU het collectieve vermogen van de Unie om rampen te voorkomen, zich erop voor te bereiden en erop te reageren.

Achtergrond

Waarom is rescEU opgericht?

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming was tot nu toe een systeem waarbij de EU de vrijwillige bijdragen van de deelnemende landen coördineert ten behoeve van een land dat om bijstand heeft verzocht. De aangeboden bijstand wordt gecoördineerd door het Europese Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties, dat in Brussel is gevestigd. De afgelopen jaren hebben extreme weersomstandigheden en nieuwe bedreigingen de capaciteit van de lidstaten om elkaar te helpen zwaar op de proef gesteld. Dat geldt des te meer wanneer meerdere lidstaten tegelijk met dezelfde soort ramp worden geconfronteerd. Wanneer middelen beperkt beschikbaar of helemaal niet beschikbaar zijn, had de EU tot nu toe geen reservecapaciteit om hulp te bieden aan lidstaten die met een noodsituatie te maken krijgen.

Meer informatie

Factsheet

Vragen & Antwoorden — EU die beschermt: EU-plan ter versterking van de civiele bescherming in werking getreden

IP/19/2553

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail