Erasmus+: een keerpunt in het leven van 5 miljoen Europese studenten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 20 mei 2019.

Gegevens uit twee nieuwe, onafhankelijke studies die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd, laten zien dat Erasmus+-studenten in hun privé- en beroepsleven succesvoller maakt en universiteiten helpt om innovatiever te worden.

De grootschalige studies op basis van de feedback van bijna 77 000 studenten en medewerkers en meer dan 500 organisaties, meten en analyseren de effecten van het Erasmus+-programma voor de belangrijkste begunstigden. De resultaten laten zien hoe het EU-programma jonge Europeanen helpt om zich voor te bereiden op het nieuwe digitale tijdperk en de basis te leggen voor een succesvolle loopbaan. Erasmus+ stimuleert ook de innovatiecapaciteit van universiteiten en hun internationale betrokkenheid en vermogen om te voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport: "Het is indrukwekkend te zien hoe Erasmus+ jongeren in staat stelt op de moderne arbeidsmarkt en in een meer diverse samenleving te gedijen. Ik ben blij dat Erasmus+-afgestudeerden zich beter in staat voelen nieuwe uitdagingen aan te gaan, betere carrièreperspectieven hebben en zich meer bewust zijn van de voordelen van de EU voor hun dagelijks leven. Tegelijkertijd zijn universiteiten die deelnemen aan Erasmus+ niet alleen meer internationaal georiënteerd, maar ook beter toegerust om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt.”

De belangrijkste bevindingen van de studies zijn:

  • Erasmus+ helpt studenten de loopbaan van hun voorkeur te vinden en sneller werk te krijgen

Meer dan 70% van de voormalige Erasmus+-studenten zegt een beter inzicht te hebben in de wijze waarop zij hun toekomstige loopbaan willen invullen wanneer zij uit het buitenland terugkeren. Hun ervaring in het buitenland stelt hen ook in staat hun studies te heroriënteren in het licht van hun ambities. Uit de studie inzake de effecten voor het hoger onderwijs blijkt verder dat 80% binnen drie maanden na het afstuderen een baan had en dat 72% van mening is dat de buitenlandervaring hen heeft geholpen bij het vinden van hun eerste baan. Negen op de tien alumni van Erasmus+ zeggen dat zij bij hun dagelijkse werkzaamheden gebruik maken van de vaardigheden en ervaringen die zij in het buitenland hebben opgedaan. Erasmus+ pakt de discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aan door zich te richten op de ontwikkeling van zachte en interdisciplinaire vaardigheden waar bedrijven behoefte aan hebben.

  • Erasmus+ stimuleert het Europese saamhorigheidsgevoel

Meer dan 90% van de Erasmus+-studenten is ook beter in staat om samen te werken met mensen uit verschillende culturen en heeft het gevoel een Europese identiteit te hebben. De impact is het grootst bij studenten die vóór hun uitwisseling minder overtuigd waren van de EU en bij studenten die een tijd in een land zijn geweest waarvan de cultuur nogal van hun eigen cultuur verschilt. Van alle Erasmus+-studenten identificeren studenten uit Oost-Europa zich het meest met de EU.

  • Erasmus+ ondersteunt digitale transformatie en sociale integratie

Samenwerkingsprojecten in het kader van Erasmus+ zorgen ervoor dat het merendeel van de deelnemende universiteiten beter is voorbereid op digitale transformatie. Het gebruik van nieuwe technologieën en innovatieve onderwijs- en leermethoden draagt bij tot de versterking van hun internationale samenwerkings- en innovatiecapaciteit. Academische medewerkers die aan Erasmus+ hebben deelgenomen, staan meer open voor het betrekken van personeel van bedrijven bij hun onderwijsprogramma's dan hun niet-mobiele collega's (de betreffende percentages bedragen respectievelijk 60% en 40%). Meer dan 80% van de academici meldt dat hun ervaring in het buitenland heeft geleid tot de ontwikkeling van meer innovatieve curricula. Bovendien verklaarden twee van de drie deelnemende universiteiten dat EU-brede projecten ook sociale integratie en non-discriminatie in het hoger onderwijs bevorderen.

Uit andere bevindingen blijkt dat voormalige Erasmus+-studenten tevredener over hun baan zijn dan degenen die niet naar het buitenland zijn gegaan. Zij hebben ook meer internationale georiënteerde carrières en de kans dat zij in het buitenland aan de slag gaan, is twee keer zo groot. Erasmus+ bevordert ook ondernemerschap. Een op de vier samenwerkingsprojecten heeft een bijdrage geleverd aan onderwijs op het gebied van ondernemerschap, en het ondernemerschap versterkt. Een derde van de projecten heeft bijgedragen tot het ontstaan van spin-offs en start-ups.

Achtergrond

Tussen 2014 en 2018 hebben meer dan 2 miljoen studenten en medewerkers in het hoger onderwijs in het kader van het Erasmus+-programma een leer-, opleidings- of onderwijsprogramma in het buitenland gevolgd. In dezelfde periode ontvingen bijna 1 000 strategische partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en 93 kennisallianties tussen universiteiten en bedrijven EU-financiering in het kader van Erasmus+. Bij meer dan 40 % daarvan ontvingen studenten en academisch personeel opleiding inzake toekomstgerichte vaardigheden op het gebied van milieu en klimaatverandering, energie en hulpbronnen, digitale aangelegenheden (ICT en digitale vaardigheden) en ondernemerschap.

In de twee studies (de studie over de effecten van Erasmus+ op het hoger onderwijs en de studie over strategische partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en kennisallianties in het kader van Erasmus+) is het effect beoordeeld van het programma op de twee belangrijkste begunstigden: individuen en organisaties.

Voor de eerste studie werden ongeveer 77 000 antwoorden geanalyseerd, waaronder antwoorden van ongeveer 47 000 Erasmus+-studenten, 12 000 afgestudeerden en 10 000 medewerkers met Erasmus+-ervaring. De bevindingen van de tweede studie zijn gebaseerd op de antwoorden van 258 strategische partnerschappen en kennisallianties in het kader van Erasmus+ (die 504 organisaties vertegenwoordigen), welke in 2014-2016 financiële middelen ontvingen, en op 26 gedetailleerde casestudy's.

Meer informatie

Studie over de effecten van Erasmus+ op het hoger onderwijs

Studie over strategische partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en kennisallianties in het kader van Erasmus+

Factsheet

Erasmus+:

IP/19/2548

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail