DiscoverEU: 20 000 extra reispassen voor 18-jarigen om Europa te ontdekken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019.

De Europese Commissie lanceert vandaag een nieuwe oproep om aanvragen in te dienen voor DiscoverEU-reispassen. Alle 18-jarigen in de EU kunnen zich tot 16 mei 2019 inschrijven. De winnaars kunnen tussen 1 augustus 2019 en 31 januari 2020 op ontdekkingsreis door Europa.

Na een zeer geslaagd eerste jaar van dit initiatief, waarbij jongeren kunnen kennismaken met de culturele diversiteit en de gemeenschappelijke waarden van Europa, is er nu een nieuwe aanvraagronde. Voor dit tweede jaar van DiscoverEU legt de Europese Commissie de klemtoon op het versterken van de leerdimensie van het project. Deelnemers krijgen informatie en reistips over bezienswaardigheden in Europa. Belangstellenden kunnen eveneens een reisdagboek krijgen waarin ze hun ervaringen noteren en becommentariëren. Daarnaast kunnen zij tijdens hun reis aan georganiseerde community-building-evenementen deelnemen.

Tegelijkertijd streeft de Commissie ernaar om DiscoverEU inclusiever en toegankelijker voor iedereen te maken door middel van een nog gebruikersvriendelijker aanvraagsysteem en tips om budgetvriendelijk te reizen, en door zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van jongeren met een beperking, zodat deze kunnen reizen.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport: “Ik ben vereerd een vervolg te kunnen geven aan DiscoverEU en meer jongeren de kans te geven Europa in de praktijk te beleven. Ik hoop dat de deelname aan DiscoverEU hen zal inspireren om zich in te zetten in hun lokale gemeenschap en ambassadeurs van Europa te worden, hetzij door te gaan stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en hun leeftijdsgenoten aan te moedigen om hetzelfde te doen of door met ons samen te werken om hechte samenlevingen op te bouwen. Jongeren zijn de toekomst van Europa, en het is essentieel dat hun stem wordt gehoord.”

Wie kan deelnemen en hoe?

Wie geboren is tussen 2 juli 2000 (inbegrepen) en 1 juli 2001 (inbegrepen) en bereid is tussen 1 augustus 2019 en 31 januari 2020 gedurende maximaal 30 dagen te reizen, komt in aanmerking. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de Europese Jongerensite. Een evaluatiecomité zal de aanvragen beoordelen en de winnaars selecteren. De kandidaten worden in juni 2019 op de hoogte gebracht van de selectieresultaten.

De geselecteerde deelnemers kunnen alleen of in een groep van hoogstens vijf personen reizen. Normaal gesproken reizen ze per trein. Maar om te zorgen dat jongeren uit heel Europa kunnen deelnemen, mogen ook andere vervoermiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld bussen, veerboten of - uitzonderlijk - vliegtuigen. Zo kunnen ook jongeren deelnemen die in een afgelegen gebied wonen of op een eiland dat tot de EU behoort.

Achtergrond

DiscoverEU biedt jonge Europeanen, met inbegrip van jongeren uit kansarme milieus, de gelegenheid om te reizen en terzelfder tijd te leren. De Commissie heeft het initiatief in juni 2018 gelanceerd met een eerste budget van 12 miljoen euro; het budget voor 2019 bedraagt 16 miljoen euro. Tot dusver hebben al ongeveer 30 000 jongeren de kans gekregen door Europa te reizen om het rijke culturele erfgoed te ontdekken, andere mensen te ontmoeten, van andere culturen te leren en te ervaren wat Europa verenigt. De eerste ronde van DiscoverEU heeft duizenden jongeren uit heel Europa samengebracht en tot een hechte gemeenschap gevormd. Deelnemers die elkaar nooit eerder hadden ontmoet, sloten zich aan bij op sociale media gevormde groepen om van stad naar stad te reizen of verbleven bij elkaar thuis.

De Europese Commissie is voornemens vóór eind 2019 een vierde inschrijvingsronde te houden.

De Europese Commissie heeft voor de volgende langetermijnbegroting (2021-2027) voorgesteld 700 miljoen euro uit te trekken voor DiscoverEU in het kader van het toekomstige Erasmus-programma. Als het Europees Parlement en de Raad met dit voorstel instemmen, kunnen tussen 2021 en 2027 nog eens 1,5 miljoen 18-jarigen in Europa rondreizen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over DiscoverEU

Factsheet

Informatie is te vinden op de Europese Jongerensite, op de facebookpagina van European Youth en de twitteraccount van European Youth.

IP/19/2328

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail