100 jaar vrouwenkiesrecht

Op 28 september is het honderd jaar geleden dat de wijziging van de Kieswet waarmee vrouwen kiesrecht kregen in werking trad. Dat is een bijzonder moment, maar anderzijds moet de betekenis van die datum niet worden overschat. In die tijd stelden namelijk gemeenten jaarlijks de lijsten van kiesgerechtigden vast en pas op 15 mei 1920 werden de lijsten gepubliceerd waarop voor het eerst ook vrouwelijke kiezers stonden.

Feitelijk was dat dus de dag waarop de gewijzigde Kieswet in werking trad. Twee dagen na de publicatie van de lijsten konden vrouwen in Maastricht en Gronsveld voor het eerst hun stem uitbrengen. In die gemeenten waren toen verkiezingen voor de raad, omdat Maastricht en Gronsveld waren uitgebreid met het grondgebied van enkele omliggende opgeheven gemeenten.

Volgens diverse dagbladen was mevrouw E. Spauwen-Schrijnemakers, de echtgenote van de burgemeester van Gronsveld, de eerste vrouw die ging stemmen.