100 jaar algemeen kiesrecht

Op 10 juli 1919 nam de Eerste Kamer met 34 tegen 5 stemmen het initiatiefwetsvoorstel-Marchant aan, waardoor vrouwen het actieve kiesrecht kregen. Met allerlei activiteiten, zoals tentoonstellingen wordt op diverse plaatsen aandacht besteed aan het feit dat we daarmee 100 jaar algemeen kiesrecht hebben.

De wijziging van de Kieswet in 1919 maakte het mogelijk dat vrouwen in 1922 voor de Tweede Kamer mochten stemmen. Eerder, in juni 1920, konden overigens als eersten, bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht, de vrouwelijke inwoners al meestemmen.

Meer informatie