250 miljoen euro steun om Europese schoolkinderen gezonde eetgewoonten aan te leren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 maart 2019.

In het schooljaar 2019/2020 zullen miljoenen kinderen in de hele EU melk, groenten en fruit krijgen in het kader van de schoolregeling van de EU. In het schooljaar 2017/2018 werden met dit programma meer dan twintig miljoen kinderen in de hele EU bereikt.

Vandaag is de verdeling per lidstaat van het budget van de EU-schoolregeling voor groenten, fruit en melk voor het schooljaar 2019/2020 goedgekeurd. Er wordt 145 miljoen euro uitgetrokken voor groenten en fruit en 105 miljoen euro voor melk en andere zuivelproducten. Het distributieprogramma bevordert gezonde voeding en wordt geflankeerd door educatieve maatregelen die kinderen kennis over landbouw bijbrengen.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Dankzij de EU-schoolregeling kunnen onze jonge burgers genieten van de voedzame, veilige en hoogwaardige voeding die onze Europese landbouwers produceren, terwijl ze ook leren waar die vandaan komt. De Commissie is trots op haar bijdrage aan deze belangrijke educatieve ontdekkingsreis, waarmee van jongs af aan gezonde gewoonten worden aangeleerd."

De Commissie heeft vandaag ook een evaluatieverslag gepubliceerd waaruit blijkt dat in het schooljaar 2017/2018 zo'n 159 000 scholen aan de EU-schoolregeling deelnamen. Tijdens dat schooljaar zijn 255 500 ton verse groenten en fruit en 178 miljoen liter melk uitgedeeld aan Europese kinderen dankzij meer dan 182 miljoen euro uit de EU-begroting.

Achtergrond

Landen die aan de EU-schoolregeling willen deelnemen, moeten de Commissie uiterlijk eind januari hun verzoek om steun meedelen. De indicatieve toewijzing van het EU-budget aan elke lidstaat is gebaseerd op het aantal schoolkinderen in elk land en, voor melk, op de gebruikmaking van de vorige regeling. Het staat de nationale autoriteiten vrij een deel (20 - 25 %) van het toegewezen budget van de ene naar de andere sector over te dragen. Ook kunnen zij laten weten bereid te zijn meer dan het gevraagde steunbedrag te besteden als andere lidstaten aangeven dat zij niet hun volledige toewijzing zullen benutten.

Voorts kunnen de lidstaten beslissen hoe de regeling wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door te kiezen welke landbouwproducten de kinderen krijgen en de thema's van de educatieve maatregelen te bepalen. Ze hebben ook de mogelijkheid om de EU-middelen aan te vullen met nationale middelen om de regeling te financieren.

De verstrekte producten worden gekozen op basis van gezondheids- en milieuoverwegingen, het seizoen, variatie en beschikbaarheid. De lidstaten kunnen lokale of regionale aankoop, biologische producten, korte toeleveringsketens, milieuvoordelen en kwaliteitsregelingen voor de landbouwsector aanmoedigen.

Meer informatie

Monitoringverslagen van de lidstaten over de EU-regeling voor schoolgroenten en -fruit in 2017-2018

EU-regeling voor schoolgroenten, -fruit en -melk

EU-regeling voor schoolgroenten, -fruit en -melk: EU-budget voor het schooljaar 2019/2020

 

Lidstaat

Schoolgroenten en -fruit

in €

Schoolmelk

in €

België

3 405 459

1 613 200

Bulgarije

2 592 914

1 156 473

Tsjechië

3 974 570

1 832 711

Denemarken

1 807 661

1 460 645

Duitsland

24 899 150

10 821 840

Estland

549 208

730 298

Ierland

2 266 887

1 039 137

Griekenland

3 218 885

1 550 685

Spanje

16 498 394

6 302 784

Frankrijk

17 990 469

17 123 194

Kroatië

1 660 486

800 354

Italië

20 811 379

9 120 871

Cyprus

390 044

400 177

Letland

782 082

740 753

Litouwen

1 100 497

1 086 853

Luxemburg

336 518

200 000

Hongarije

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nederland

6 775 648

2 401 061

Oostenrijk

2 834 481

1 263 019

Polen

14 579 625

11 005 606

Portugal

3 283 397

2 220 981

Roemenië

6 866 848

10 815 474

Slovenië

708 635

362 276

Slowakije

2 115 888

1 011 357

Finland

1 599 047

3 824 689

Zweden

0

8 998 717

Verenigd Koninkrijk

0

4 898 661

Totaal

145 068 962

104 931 038

IP/19/1848

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail