Syrische crisis: EU mobiliseert opnieuw internationale steun: recordtoezegging van in totaal 8,3 miljard EUR voor 2019 en daarna

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 14 maart 2019.

Van 12 tot en met 14 maart 2019 hebben de Europese Unie en de Verenigde Naties samen de “Brussel III”-conferentie voorgezeten.

Op de conferentie is, in overeenstemming met resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, niet alleen de steun voor een duurzame politieke oplossing voor de crisis in Syrië hernieuwd, maar zijn ook de meest de meest dringende kwesties op het gebied van humanitaire hulp en weerbaarheid aangepakt waarmee Syriërs in eigen land en vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, met name in Jordanië, Libanon en Turkije, te maken hebben.

Tijdens de conferentie zijn toezeggingen gedaan voor een totaalbedrag van 8,3 miljard EUR voor de periode 2019 tot en met 2020 en daarna. 6,2 miljard EUR daarvan is toegezegd voor 2019. De toezeggingen over meerdere jaren bedragen bijna 2,1 miljard EUR. Van de totale toezegging is ongeveer twee derde afkomstig van de Europese Unie, die in totaal 6,79 miljard EUR heeft bijgedragen: 2,57 miljard EUR komt ten laste van de door de Europese Commissie beheerde EU-begroting. De EU-lidstaten nemen 4,22 miljard EUR voor hun rekening. Van de 2,57 miljard EUR uit de EU-begroting is 2,01 miljard EUR bestemd voor 2019. 560 miljoen EUR is al gereserveerd voor 2020 en komt goede aan degenen die in Syrië zelf en in de regio hulp nodig hebben.

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini: “Ons doel verandert niet: een politiek proces om onder Syrische verantwoordelijkheid en leiding - met ondersteuning van de Verenigde Naties - in een verenigd Syrië een inclusief en niet-sectarisch bestuur tot stand te brengen. Dat is waarnaar we streven en ook de belangrijkste reden waarom wij de conferentie in Brussel hebben georganiseerd. Allen moeten wij onze invloed gebruiken om de onderhandelingen in Genève nieuw leven in te blazen en de oorlog in Syrië een halt toe te roepen. Een bevriezing van het conflict in zijn huidige fase biedt geen oplossing.”

Commissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid Johannes Hahn: “Een hele generatie die niet weet wat “gewoon” is, heeft ons nog nodig. De EU, die bij deze crisis als donor mondiaal het voortouw heeft genomen, zal de buurlanden van Syrië blijven steunen om hen weerbaarder te maken en hun economieën te versterken. Wij zullen nog meer gaan investeren in onderwijs, gezondheidszorg en reguliere werkgelegenheid, zodat vluchtelingen beter op eigen benen kunnen staan en een “normaal”, menswaardig leven kunnen leiden.”

Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing: “De humanitaire situatie blijft voor miljoenen mensen in Syrië een nachtmerrie. De EU doet wat zij kan om haar partners te ondersteunen bij het bieden van hulp, maar de toegang tot die hulp blijft een ernstig probleem. Wij blijven een beroep doen op alle partijen om ervoor te zorgen dat levensreddende hulp mensen in nood kan bereiken. Wij zijn vastbesloten het Syrische volk te helpen zo lang als nodig is.”

De situatie in Syrië is nog steeds kritiek; 11,7 miljoen Syriërs hebben bescherming en humanitaire hulp nodig. Nog eens 5,6 miljoen Syrische vluchtelingen bevinden zich in buurlanden.

De beide voorzitters hebben een gemeenschappelijke verklaring vastgesteld.

Achtergrond

Dagen van dialoog met het maatschappelijk middenveld

Nog nooit werden er zoveel vertegenwoordigers van Syrische, regionale en internationale niet-gouvernementele organisaties en organisaties uit het maatschappelijk middenveld uitgenodigd voor de jaarlijkse conferentie in Brussel. Meer dan 500 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van ngo's woonden in het Europees Parlement de Dagen van dialoog (12-13 maart) bij. Zij vertegenwoordigden meer dan 300 verschillende organisaties en meer dan 200 van hen kwamen uit Syrië en de regio.

Bijzondere aandacht werd geschonken aan de rol van vrouwen in Syrië. Bijna de helft van de deelnemers aan de Dagen van dialoog was vrouw. Ook ontvingen hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en de speciale VN-gezant Geir Pedersen, samen met Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Reynders op woensdag 13 maart Syrische vrouwen van de vrouwen-adviesraad en basisorganisaties voor een officieel diner. De rol die deze vrouwen spelen en hun bijdrage aan de toekomst van Syrië stonden daarbij in de schijnwerpers.

Op 14 maart vond een bijeenkomst plaats van de ministers van Buitenlandse Zaken met vertegenwoordigers van 79 delegaties uit de EU en de regio, regionale en internationale organisaties, ngo's en het maatschappelijk middenveld.

EU-steun in het kader van de Syrische crisis

De EU en haar lidstaten leveren als donor de grootste bijdrage aan de aanpak van de gevolgen van de crisis in Syrië. Sinds de crisis in 2011 begon, hebben de Commissie en de lidstaten in totaal ongeveer 17 miljard EU aan steun bijeengebracht.

Met steun van de EU hebben meer dan 4 miljoen mensen medische hulp gekregen en hebben duizenden kinderen die niet meer naar school gingen, deelgenomen aan spoedprogramma's op het gebied van onderwijs. 850 000 personen ontvingen voedsel en 1 miljoen kregen essentiële producten en onderdak. Meer dan 2 miljoen mensen werden bereikt via het Regionaal trustfonds van de EU in respons op de Syrische crisis. De inspanningen richten zich meer en meer op de versterking van nationale dienstverleningssystemen, om het optreden van de internationale gemeenschap een duurzaam karakter te geven. Daarnaast wordt steeds meer geprobeerd om een bijdrage te leveren aan de economische groei in de landen die grote aantallen vluchtelingen opvangen en aan de bestaanszekerheid voor hun burgers en de vluchtelingen.

De EU‑strategie voor Syrië van 2017, waarin voor alle aspecten van de crisis een duidelijke aanpak is neergelegd, bevat strategische doelstellingen. Geheel in overeenstemming met die doelstellingen laat Brussel III zien hoezeer de EU zich blijft inzetten om de bevolking en de toekomst van Syrië boven aan de internationale agenda te plaatsen.

Verdere informatie:

Website van de conferentie (EN)

Foto's en video's van de conferentie

Dagen van dialoog (EN)

Humanitaire hulp van EU (EN)

Factsheet: EU respons op de crisis in Syrië (EN)

Infografiek:

IP/19/1628

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail