De tekst van de Grondwet met toelichting

Met dank overgenomen van Nederlandse Grondwet 2018.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tekst van de Grondwet 2018 met toelichting uitgegeven in pdf-formaat. De toelichting is op deze site bij ieder artikel opgenomen.

Ook zijn vertalingen in het Frans, Duits, Engels en Duits beschikaar.

Vertalingen van de Nederlandse Grondwet