Europees burgerinitiatief: Commissie registreert “Europe Cares – inclusief kwaliteitsonderwijs voor kinderen met een handicap”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 februari 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten tot registratie van een Europees burgerinitiatief getiteld “Europe Cares - inclusief kwaliteitsonderwijs voor kinderen met een handicap”.

Het initiatief moet borg staan voor het recht van kinderen en volwassenen met een handicap op inclusief onderwijs in de Europese Unie. Het initiatief stelt dat de EU ruim 70 miljoen burgers met een handicap en 15 miljoen kinderen met speciale onderwijsbehoeften telt en dat velen van hen “worden geconfronteerd met buitensporige belemmeringen bij de uitoefening van hun recht op hoogwaardig inclusief onderwijs”. Daarom roepen de organisatoren de Commissie op “een wetsontwerp over een gemeenschappelijk EU-kader voor inclusief onderwijs op te stellen dat ervoor zal zorgen dat geen enkel kind aan zijn lot wordt overgelaten als het gaat om vroegtijdige interventie, onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt."

Krachtens de Verdragen kan de EU juridische stappen ondernemen om discriminatie op grond van handicap te bestrijden en de inspanningen van de lidstaten op het gebied van onderwijsstelsels en beroepsopleiding te ondersteunen. Daarom acht de Commissie het initiatief juridisch ontvankelijk en heeft zij besloten het te registreren. Zij heeft het initiatief in deze fase van het proces nog niet inhoudelijk onderzocht.

Het initiatief zal worden geregistreerd op 4 maart 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen ter ondersteuning van het initiatief te verzamelen. Als er binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen voor het initiatief worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, zal de Commissie het initiatief analyseren en binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in wetgeving omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument de Europese agenda mede bepalen. De Europese Commissie heeft, zoals voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie in 2017 aangaf, voorstellen ingediend om het Europees burgerinitiatief te hervormen en nog gebruikersvriendelijker te maken. In december 2018 zijn het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over de hervorming. De herziene regels worden op 1 januari 2020 van kracht.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk zijn, en niet duidelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief (beschikbaar vanaf 4 maart)

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

Website Europe Cares

IP/19/1417

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail