Directoraat-Generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten [EPRS]

Het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten assisteert Europarlementariërs door middel van onderzoek naar beleidskwesties die verband houden met de Europese Unie.

Belangrijkste taken:

  • doet onderzoek naar, en maakt analyses van, EU beleidsterreinen
  • behandelt individuele verzoeken van Europarlementariërs en voorziet hen vervolgens van deze informatie
  • informeert alle leden van het Europees Parlement over uitgevoerd onderzoek naar Europese vraagstukken en beleid
  • levert bijdragen aan content voor plaatsing op de interne en externe sites van het Europees Parlement
  • biedt online diensten aan voor zowel Europarlementariërs als burgers, waaronder bibliotheekdiensten
  • draagt zorg voor de historische archieven van het Europees Parlement
  • ook reageert dit DG op verzoeken en vragen van burgers
  • voorziet parlementaire commissies van diensten voor de uitvoering van impact-analyses en de beoordeling van EU beleid