De nieuwe Eerste Kamer

Op 27 mei wordt door de nieuwgekozen Statenleden en leden van de Caribische kiescolleges een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Op basis van de (voorlopige) verkiezingsuitslag is een berekening gemaakt van de zetelverdeling in die Kamer. Duidelijk is al dat de vier regeringsfracties (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) hun meerderheid van 38 zetels verliezen.

Een onzekere factor vormen partijen in de Provinciale Staten die geen kans maken op een Eerste Kamerzetel. Als bijvoorbeeld de leden van DENK op de OSF stemmen, dan zou die partij alsnog een zetel kunnen halen.

Prognose

 

partij

2019

2015

w/v

FvD

13

-

+13

VVD

12

13

-1

CDA

9

12

-3

GroenLinks

9

4

+5

PvdA

7

8

-1

D66

6

10

-4

PVV

5

9

-4

ChristenUnie

3

3

-

SP

4

9

-5

50PLUS

2

2

-

Partij voor de Dieren

3

2

+1

SGP

1

2

-1

OSF

1

 

-