Parlementair initiatief over dubbele nationaliteit bij no-dealbrexit

woensdag 30 januari 2019, 10:00

DEN HAAG (PDC) - D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft met vier andere fracties een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) ingediend. Volgens de initiatiefnemers is de wet een noodzakelijke aanvulling op de aangenomen 'Verzamelwet brexit'.

Volgens de RWN zouden Nederlanders die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk in het geval van een harde brexit worden verplicht om één nationaliteit te kiezen: de Nederlandse of de Britse. Voor de Britten die woonachtig zijn in Nederland geldt hetzelfde. Dit met gevolgen voor onder andere het verblijfsrecht.

Het initiatiefvoorstel moet ervoor zorgen dat deze keuze tussen nationaliteiten niet hoeft te worden gemaakt. Het behoud van een dubbele nationaliteit wordt door de voorgestelde wijziging mogelijk gemaakt.

Bron: kamerstuk 35130