Rapport Staatscommissie: De gekozen formateur en decentralisaties

Joop van den Berg boog zich over de direct gekozen formateur, welke volgens hem wél een partij zou moeten vertegenwoordigen. Daarnaast besprak hij de inefficiëntie van het decentraliseren. De oplossing ligt volgens hem in het creëren van een systematische decentralisatietoets die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in staat moet stellen om departementen aan te spreken wanneer zij willen decentraliseren.

Deze bijdrage is uitgesproken tijdens het symposium van het Montesquieu Instituut over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelstel.