[Persbericht]
Charles Montesquieu
25-10-2021  
  
Persbericht 'Een goede raad'
De periode 2018-2022 belooft voor de gemeenten een wel heel bijzondere te worden. 'Een goede raad' is een bundel van het Montesquieu Instituut met beschouwingen over de stand van de lokale democratie, een overzicht van de uitdagingen waar gemeenten anno 2018 voor staan en oplossingsrichtingen voor de gemeenten.
 
De uitslag van de gemeenteraads­verkiezingen in maart 2018 liet een versplinterd beeld zien. De lokale partijen boekten met name winst. Het vormen van de nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders duurde gemiddeld langer dan voorheen. Wat is de stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?
 
Deze vraag staat centraal in 'Een goede raad'. Dit een bundel van het Montesquieu Instituut die 11 oktober is aangeboden aan Dhr. Bagchus, Directeur Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
In alle bijdragen in de bundel is het accent komen te liggen op de democratische inbedding, de rol van de gemeenteraden en de legitimiteit van het lokale bestuur. Daar zitten de risico’s, knelpunten, oplossingsrichtingen en uitdagingen voor de gemeenten.
 
Het resultaat van de beschouwingen en analyses wordt door Aalt-Willem Heringa (hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Maastricht) en Jan Schinkelshoek (oud-lid Tweede Kamer, adviseur van het Montesquieu Instituut in Den Haag) gewikt en gewogen.
 
De bundel, uitgegeven door Boom, verschijnt als elfde bundel in de reeks van studies waarvoor het Montesquieu Instituut tekent. Zie ook de webpagina van Bundel 11
 
Noot voor de redactie:
 
U kunt het boek aanschaffen via bol.com.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Montesquieu Instituut. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de auteurs die via hun werk bereikbaar zijn.
  
 
 
ONZE PARTNERS
Universiteit Groningen Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht Campus Den Haag Parlementair Documentatie Centrum, Leiden Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen
[Twitter] [Facebook] [Instagram] [YouTube] [LinkedIn]
Stelt u geen prijs op de ontvangst van deze persberichten? Stuurt u dan een bericht aan evenementen@montesquieu-instituut.nl. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de database.