Vragen PvdD over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen (2018Z14275)

publicatie datum 20 juli 2018
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
kamerleden F.M. (Femke Merel) van Kooten-Arissen
partijen Partij voor de Dieren

1.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018    Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z14275

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen (ingezonden 20 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat ondanks kritiek, tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen?1

Vraag 2

Is het waar dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de hoogte is van de genoemde schending van de sponsoringsregels, maar niet ingrijpt wegens andere prioriteiten? Zo ja, wat maakt die andere prioriteiten van groter belang dan de gezondheid van jongeren?

Vraag 3

Bent u bereid een verkoopverbod voor sigaretten te overwegen tijdens festivals die met name door jongeren bezocht worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Vraag 4

Bent u bereid de NVWA op te dragen alsnog handhavend op te treden op grond van de geconstateerde overtredingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoe verhoudt de geconstateerde sponsoring zich tot het EU-reclameverbod op tabak tijdens grote evenementen?

1 https://www.trouw.nl/samenleving/ondanks-kritiek-blijven-tabaksfabrikanten-festivaljongeren-voor-zich-te-winnen~ac1f8a8a/

kv-tk-2018Z14275 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, Vragen