Vragen PvdD over het bericht dat wild op de Veluwe lijdt onder extreme droogte (2018Z14258)

publicatie datum 19 juli 2018
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
kamerleden F.M. (Femke Merel) van Kooten-Arissen
partijen Partij voor de Dieren

1.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018    Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z14258

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat wild op de Veluwe lijdt onder extreme droogte (ingezonden 19 juli 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Veluwse jagers krijgen hulp, jonge biggen dood door droogte»?1

Vraag 2

Kent u het bericht «Wild op de Veluwe in problemen, het lijkt wel een zandbak»?2

Vraag 3

Deelt u de mening dat het bejagen van dieren die zich in problematische, levensbedreigende omstandigheden bevinden onethisch, in jagerstermen «onweidelijk» is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Is het waar dat sinds 1 juli jl., midden in de zoogtijd, pasgeboren biggen bejaagd worden, ondanks de droogte, ondanks het feit dat de moederdieren nauwelijks melk kunnen geven, ondanks het feit dat de melkgift lijdt onder droogte en stress?

Vraag 5

Bent u bereid tot het instellen van een onmiddellijk algemeen jachtverbod, zoals ook wordt toegepast in strenge winterse situaties en besluiten daarover niet aan provincies over te laten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het zonder noodzaak bejagen van dieren in noodsituaties afgekeurd en vermeden dient te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u deze opvatting vertalen in beleid terzake?

1    https://www.destentor.nl/apeldoorn/veluwse-jagers-krijgen-hulp-jonge-biggen-dood-door-droogte~ad514178/

2    https://www.destentor.nl/apeldoorn/het-wild-op-de-veluwe-zucht-onder-de-droogte-hier-zijn-geen-natuurlijke-drinkplaatsen~a78a7033/

kv-tk-2018Z14258 's-Gravenhage 2018

Vraag 7

Deelt u de mening dat berichtgeving als «zou de droogte hulp bieden aan de jagers» een onterecht beeld oproept als zou het doden van pasgeboren biggen een maatschappelijk nuttige of zelfs noodzakelijke activiteit zijn en dat de nu optredende droogte daaraan een bijdrage levert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om actief te werken aan het veranderen van deze beeldvorming via actieve voorlichting?

Vraag 8

Bent u bereid tot het nemen van maatregelen om in het wild levende dieren die lijden onder de extreme droogte extra drinkplaatsen te bieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Vraag 9

Bent u bereid deze vragen versneld te beantwoorden en de daaruit voortvloeiende noodmaatregelen versneld uit te voeren gelet op de nu heersende noodsituatie voor dieren? Zo nee, waarom niet?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, Vragen 2