Oud-CDA-Eerste Kamerlid Frans de Jong overleden

maandag 9 april 2018, 10:47

DEN HAAG (PDC) - Op 6 april is op 95-jarige leeftijd Ir. F.C. (Frans) de Jong overleden. Hij was bijna elf jaar (1980-1991) Eerste Kamerlid voor het CDA.

De heer De Jong was werkzaam in de landbouw en als bestuurder van de Coöperatieve Suikerfabrieken. Tevens was hij lid en fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij vervulde vele functies in het maatschappelijk leven, zowel in Brabant en zijn woonplaats Roosendaal als internationaal.

In de Kamer hield hij zich vooral bezig met landbouw. Vier jaar was hij voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw in de Eerste Kamer. Een zelfde periode was hij secretaris van de CDA-Eerste Kamerfractie.

Bron: www.eerstekamer.nl en biografisch archief PDC