Erasmus+ gaat virtueel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 15 maart 2018.

De fysieke mobiliteitsacties van Erasmus+, een van de iconische en meest succesvolle programma's van de EU, worden vanaf vandaag aangevuld met een online-versie om nog meer studenten en jongeren uit Europese landen en de zuidelijke buurlanden van de EU te betrekken.

De Europese Commissie heeft vandaag de Erasmus+ Virtuele Uitwisseling gelanceerd, een project waardoor de komende twee jaar via digitale leermiddelen de interculturele dialoog wordt bevorderd en de vaardigheden van ten minste 25 000 jongeren worden verbeterd. Het project staat voorlopig open voor de 33 landen van het programma Erasmus+ en de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied (Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina*, Syrië en Tunesië).

De online-versie van Erasmus+ vult het traditionele programma van fysieke mobiliteitsacties aan en kan in de toekomst nog naar andere regio's worden uitgebreid.

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics, zei: "Hoewel Erasmus+ een erg succesvol programma is, is het niet altijd voor iedereen toegankelijk. Via de Erasmus+ Virtuele Uitwisseling zullen we de contacten tussen mensen verder vergemakkelijken, jongeren van uiteenlopende sociale achtergronden bereiken en intercultureel begrip bevorderen. Dit online-hulpmiddel zal meer jongeren uit de EU met leeftijdsgenoten uit andere landen verbinden; het zal bruggen bouwen en vaardigheden zoals kritisch denken, mediageletterdheid, het spreken van vreemde talen en teamwork helpen ontwikkelen."

De Erasmus+ Virtuele Uitwisseling zal jongeren, jeugdwerkers, studenten en academici uit Europese landen en de zuidelijke buurlanden van de EU verbinden via debatten, transnationale projectgroepen, open online-cursussen en opleidingen in belangenbehartiging. Jongeren uit verschillende landen zullen bijvoorbeeld eens per week online kunnen samenkomen om onder leiding van een moderator onderwerpen zoals economische trends of de klimaatverandering te bespreken, op basis van achtergronddocumentatie die op voorhand wordt rondgestuurd.

Alle activiteiten zullen plaatsvinden in het kader van programma's voor het hoger onderwijs of georganiseerde jongerenprojecten. Tijdens de voorbereidende fase heeft de Erasmus+ Virtuele Uitwisseling reeds belangstelling gewekt bij universiteiten en jongerenorganisaties: er werden reeds 50 partnerschappen afgesloten en 40 mensen kregen een opleiding om debatten te leiden en te modereren.

Contacten en uitwisselingen met leeftijdsgenoten uit het buitenland vormen een geweldige kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en om verdraagzaamheid en wederzijdse aanvaarding te bevorderen. Via de Virtuele Uitwisseling wordt de interculturele dialoog onder jongeren bevorderd, in overeenstemming met de Verklaring van Parijs die werd aangenomen tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Onderwijs van de EU in maart 2015. De verklaring beoogt de bevordering, via het onderwijs, van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie

Achtergrond

Tijdens de testfase tot eind december 2018 zal de Erasmus+ Virtuele Uitwisseling met een budget van 2 miljoen euro ten minste 8 000 jongeren bereiken. Indien het succesvol blijkt, is het de bedoeling het project tot eind 2019 te verlengen om zo nog eens 17 000 mensen te bereiken. In de toekomst kan de Erasmus+ Virtuele Uitwisseling uitgroeien tot een regelmatige actie en worden uitgebreid om nog meer jongeren te bereiken in andere regio's.

Erasmus+ ondersteunt reeds leer- en onderwijsmobiliteit tussen de EU en haar zuidelijke buurlanden. Sinds 2015 zijn al meer dan 1 000 projecten gefinancierd waardoor zo'n 15 000 studenten en medewerkers van universiteiten uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied naar Europa kunnen en meer dan 7 000 Europeanen in die regio kunnen lesgeven of studeren. Daarnaast worden jaarlijks zo'n 2 200 jongeren en jeugdwerkers uit de zuidelijke buurlanden van de EU bij informele leerprojecten betrokken.

Meer informatie

Homepage: Erasmus+ Virtuele Uitwisseling

  • Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van een Palestijnse Staat en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.

IP/18/1741

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail