Culturele hoofdsteden van Europa 2018: Leeuwarden en Valletta

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 3 januari 2018.

Vanaf 1 januari dragen Leeuwarden (Nederland) en Valletta (Malta) gedurende één jaar de titel Culturele Hoofdstad van Europa.

De openingsfeestelijkheden in Valetta, die geïnspireerd zijn op de traditionele Maltese festa (lokaal dorpsfeest), vinden van 14 tot en met 18 januari overal in de stad plaats. Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, is op 20 januari aanwezig bij de officiële openingsceremonie.

In Leeuwarden wordt op 26 en 27 januari afgetrapt. Op die dagen zijn er overal in de stad artistieke installaties en optredens van professionele en amateurkunstenaars en openen musea in de hele Friese provincie hun deuren. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, woont op 27 januari de officiële openingsceremonie bij.

Commissaris Navracsics zei hierover het volgende: "Culturele Hoofdsteden van Europa brengen gemeenschappen samen rond cultuur. De positieve effecten ervan zijn nog lang merkbaar, voor de steden zelf, hun inwoners en de economie. 2018 wordt een bijzonder jaar. Het is immers het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en de twee hoofdsteden hebben in hun programma veel projecten opgenomen die het cultureel erfgoed promoten en daarmee het belang van cultuur voor de vorming van een Europese identiteit benadrukken. Ik wens Leeuwarden en Valletta veel succes volgend jaar."

De activiteiten

Het programma van Valetta's festa moet kunstenaars en publiek ertoe aanzetten zich te heroriënteren op de traditionele culturele opvattingen. Vanwege de bijzondere ligging van Malta als eilandstaat tussen Europa en Noord-Afrika heeft het programma ook de aspiratie om de verschillende "zienswijzen" langs de diverse kusten van de Middellandse Zee samen te brengen. Het programma bevat meer dan 140 projecten en 400 evenementen, die opgebouwd worden rond drie hoofdthema's: "eilandverhalen", "toekomstige barok" en "reizen". Daarbij zijn zo'n duizend lokale en internationale kunstenaars, curatoren, performers, workshopleiders, schrijvers, ontwerpers, koren en filmmakers betrokken en de feestelijkheden lopen overal op de eilanden Malta en Gozo het hele jaar door.

Kern van het programma van Leeuwarden is de "iepen mienskip" (open gemeenschap). Met meer dan 800 projecten op het gebied van muziek, theater, landschapskunst, opera en sport die in de loop van het jaar plaatsvinden, wil de stad gemeenschappen over heel de provincie Friesland en Europa versterken en verbinden. Een tentoonstelling van Escher, een opera over Mata Hari, een evenement met Friese paardenfokkers en breed opgezette projecten als "European sports for all" zijn slechts enkele van de vele projecten die moeten leiden tot een betere bekendheid met en verdiept inzicht in culturele verschillen.

Achtergrond

De Culturele Hoofdstad van Europa werd in 1985 door de toenmalige Griekse Minister van Cultuur Melina Mercouri in het leven geroepen en is een van de meest prominente culturele initiatieven in Europa. De steden worden geselecteerd op basis van een cultureel programma dat een uitgesproken Europees karakter moet hebben, de deelname en betrokkenheid van de inwoners van de stad stimuleert en bijdraagt tot de langetermijnontwikkeling van de stad en de omliggende regio.

Het is ook een uitstekende gelegenheid voor de steden om hun imago vorm te geven, zich wereldwijd op de kaart te zetten, meer toeristen aan te trekken en zich door middel van cultuur te bezinnen op de eigen ontwikkeling. De status van Culturele Hoofdstad van Europa werkt lang door, niet alleen op cultureel, maar ook op sociaal en economisch gebied, voor de stad én haar omgeving.

In 2017 waren Aarhus in Denemarken en Paphos op Cyprus de Culturele Hoofdsteden van Europa. Na Leeuwarden en Valletta in 2018 volgen Plovdiv (Bulgarije) en Matera (Italië) in 2019, Rijeka (Kroatië) en Galway (Ierland) in 2020, Timisoara (Roemenië), Elefsina (Griekenland) en Novi Sad (Servië, kandidaat-lidstaat) in 2021 en Esch (Luxemburg) en Kaunas (Litouwen) in 2022. Alle EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en landen van de Europese Vrijhandelsassociatie en de Europese Economische Ruimte die deelnemen aan het programma Creatief Europa, kunnen Culturele Hoofdstad van Europa worden.

Meer informatie

Leeuwarden 2018 - Culturele Hoofdstad van Europa

#LF2018

Valletta 2018 - Culturele Hoofdstad van Europa

#Valletta2018

Culturele Hoofdsteden van Europa - brochure "30 years of achievements"

Culturele Hoofdsteden van Europa - Factsheet

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_nl

Factsheet "Cultuur als drijvende kracht achter eenheid in de EU" - de bijdrage van de Commissie aan de werklunch van de leiders in Göteborg, 17 november 2017

IP/17/5309

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail