EU verleent € 300 miljoen steun voor herstel en weerbaarheid in het Caribisch gebied

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 november 2017.

De Europese Unie bevestigt haar steun aan het Caribisch gebied in de nasleep van de recente orkanen Irma en Maria en zegt aanzienlijke steun toe tijdens de donorconferentie op hoog niveau over het Caribisch gebied in New York.

Op de donorconferentie op hoog niveau over het Caribisch gebied, die vandaag in New York plaatsvindt, zegt Neven Mimica, commissaris voor internationale samenwerking en ontwikkeling, een aanzienlijk pakket ontwikkelingssteun ten belope van € 300 miljoen toe aan het Caribisch gebied. Deze steun komt er in de nasleep van de recente orkanen Irma en Maria. Van dit bedrag bestaat ongeveer één derde uit nieuwe subsidiemiddelen.

Commissaris Mimica: "Het Caribisch gebied werd opnieuw getroffen door dodelijke orkanen. De Europese Unie steunt het gebied en met ons steunpakket van € 300 miljoen kan het herstel worden versneld, de weerbaarheid worden opgebouwd en meer vooruitgang worden geboekt in de richting van een duurzame economie. De EU steunt het gebied om zich beter te wapenen tegen natuurrampen en klimaatverandering."

Een deel van de middelen zal worden gebruikt voor humanitaire hulp op Dominica, Saint Kitts en Nevis en Cuba, maar het grootste deel zal gaan naar inspanningen op middellange termijn voor de opbouw en het herstel op nationaal niveau op Antigua en Barbuda, Dominica, Saint Kitts en Nevis, Cuba en de landen en gebieden overzee. Op regionaal niveau zal de steun van de EU dienen voor de opbouw van de weerbaarheid op langere termijn door de regio beter voor te bereiden op rampen en te helpen zich beter aan te passen aan de klimaatverandering.

In de marge van de conferentie zal commissaris Mimica met zijn Caribische collega's de wederopbouw, de EU-steun en de bilaterale betrekkingen in het algemeen bespreken. Ook de plannen voor een hernieuwd partnerschap na het aflopen, in 2020,van de Overeenkomst van Cotonou, zal aan bod komen. De Overeenkomst van Cotonou is het huidige wetgevingskader voor de betrekkingen tussen de EU en het Caribisch gebied.

Ten slotte zal de commissaris ook een nieuw programma ondertekenen met de voorzitter van de Caribische ontwikkelingsbank, Dr. Warren Smith, dat ondersteuning zal bieden voor de ontwikkeling van geothermische energiebronnen. Het project zal deze landen helpen minder afhankelijk te worden van energie-invoer, toegang tot schone energie vergemakkelijken en de energiezekerheid verbeteren.

Achtergrond

Na de orkanen heeft de EU onmiddellijk noodhulp geboden.

In het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming hebben de lidstaten logistieke steun verleend voor humanitaire hulp, net als expertise inzake civiele bescherming en niet-financiële hulp. Daarbovenop kwam € 2,9 miljoen humanitaire hulp voor onderdak, water en sanitaire voorzieningen, voedsel, logistiek en gezondheidszorg op Dominica, Antigua en Barbuda, Saint Kitts en Nevis, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Sint Maarten, en de Turks- en Caicoseilanden.

Al een paar weken na de ramp heeft de Europese Commissie bovendien € 7 miljoen uitgekeerd aan de begrotingen van Anguilla en de Turks- en Caicoseilanden voor lopende programma's. Binnenkort wordt een nieuwe betaling van € 3,5 miljoen begrotingssteun voor Dominica vrijgegeven.

De EU verstrekte ook middelen voor het vaststellen van de behoeften na een ramp (Post Disaster Needs Assessment - PDNA) die samen met de VN en de Wereldbank werd uitgevoerd op Antigua en Barbuda en Dominica.

De EU heeft weerbaarheid centraal gesteld in haar ontwikkelingsbeleid en benadrukt dat een evolutie nodig is van crisisbeheersing naar anticipatie, preventie en voorbereiding. De EU zal de krachten bundelen met de Caribische eilanden om de structurele kwetsbaarheid te verminderen en de economische infrastructuur en de kwetsbare ecosystemen aan de kusten beter bestand te maken tegen terugkerende extreme natuurverschijnselen. De EU-steun wordt toegespitst op maatregelen op nationaal en regionaal niveau, en er wordt bekeken welke innovatieve financieringsoplossingen en -mechanismen de Caribische landen kunnen helpen minder kwetsbaar en op lange termijn weerbaarder te worden.

IP/17/4724

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail