Vragen SP over de permanente bewoning van vakantieparken (2017Z10320)


Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016–2017

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z10320

Vragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de permanente bewoning van vakantieparken (ingezonden 12 juli 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitzending van Nieuwsuur1 waarin de sociale en/of financiële problematiek van tienduizenden mensen die permanent op een vakantiepark wonen aan de orde kwam? Om hoeveel mensen gaat het precies?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de in de uitzending gedane uitspraak van de burgemeester van Putten: «We moeten af van het idee dat dit lokaal of regionaal kan worden opgelost. Dit is een nationaal probleem en verdient ook die aandacht»?

Vraag 3

Bent u bereid het eerder door u ingediende en ingetrokken wetsvoorstel «Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatie-woningen)2 op te poetsen en aan de Kamer ter behandeling voor te leggen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Kunt u de Kamer informeren over de tekorten, per provincie, aan betaalbare huurwoningen en geschikte (levensloopbestendige) woningen voor ouderen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kops (PVV), ingezonden 11 juli 2017 (vraagnummer 2017Z10240)

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2182315-gemeenten-willen-af-van-permanente-bewoners-vakantieparken.html Kamerstuk 32 366

kv-tk-2017Z10320 ’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, Vragen