Verklaring van eerste vicevoorzitter Timmermans over de definitieve uitspraak van het arbitragetribunaal van het Permanent Hof van Arbitrage van 29 juni in de arbitragezaak tussen Kroatië en Slovenië

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 4 juli 2017.

Vandaag is in de Commissie gesproken over de definitieve uitspraak van het arbitragetribunaal van het Permanent Hof van Arbitrage over de land- en de zeegrens tussen Kroatië en Slovenië.

Deze kwestie sleept al meer dan twintig jaar aan.

De Commissie heeft zich altijd uitgesproken voor een vreedzame beslechting van grensgeschillen tussen lidstaten. In dit concrete geval hebben wij ook een faciliterende rol gespeeld, hetgeen heeft geleid tot de instelling van de arbitrageprocedure in 2009.

Nu er een definitief besluit ligt, neemt de Commissie daar goede nota van en verwacht zij dat beide partijen er uitvoering aan geven.

De Commissie is ingenomen met het feit dat de premiers van Slovenië en Kroatië elkaar op 12 juli ontmoeten en dat zij afgesproken hebben om daarvóór geen unilaterale stappen te zetten. Zij hoopt dat beide premiers het eens kunnen worden over de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de uitspraak.

De Commissie is uiteraard te allen tijde bereid om dit proces te ondersteunen of te faciliteren. Als het proces eenmaal loopt, zal het college terugkomen op de kwestie. De Commissie zal dan de voortgang bespreken en nagaan welke bijdrage zij kan leveren om tot een onverkorte en rechtvaardige uitvoering van de uitspraak te komen.

STATEMENT/17/1911