Opleidingsniveau is bepalend voor 'de kloof'

dinsdag 4 juli 2017, 9:21

DEN HAAG (PDC) - De oververtegenwoordiging van hogeropgeleiden in parlement en bestuur is de voornaamste reden waardoor er voor veel burgers sprake is van een kloof. Dat stellen de Leidse wetenschappers Mark Bovens en Anchrit Wille in hun gisteren gepresenteerde boek "Diploma Democracy".

Zij deden een uitgebreid onderzoek naar politieke vertegenwoordiging in West-Europese landen, waaronder Nederland. Aristocratie is vervangen door meritocratie en wie niet heeft gestudeerd maakt nauwelijks kans door te dringen tot het bestuur, zo stellen de auteurs.

In het tegelijkertijd gepresenteerde boek "The Power of Economists within the State" van Johan Christensen wordt de centrale rol beschreven die economen spelen bij marktgerichte hervormingen van de economie en de verzorgingsstaat.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma, die van beide boeken het eerste exemplaar ontving, herkent de kloof door verschil in opleidingsniveau. Zij wees er op dat het nu eenmaal zo is dat een hoge opleiding (bijna) een vereiste is om de complexe problemen waarmee politici te maken hebben, goed te doorgronden. Een lager opgeleide zal zich tijdens debatten niet 'gelukkig' voelen.

Wel vindt zij dat alle burgers via bijvoorbeeld klantenpanels hun inbreng moeten hebben bij besluitvorming. Politici moeten steeds hun oren te luisteren leggen en ambtenaren moeten oog hebben voor praktische betekenis van regelgeving.