Raad Buitenlandse Zaken versterkt het EU-defensie en -veiligheidsbeleid

vrijdag 19 mei 2017, 15:40

DEN HAAG (PDC) - De Raad Buitenlandse Zaken heeft gisteren een aantal besluiten genomen ter versterking van de Europese samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

De militaire staf van de Europese Unie wordt uitgebreid. De nieuwe stafleden gaan zich bezig houden met de strategische planning en het aansturen van onder andere de Europese trainingsmissies. Ook wordt het mogelijk dat een groep lidstaten met elkaar een verdergaande samenwerking aangaat.

Ten slotte hebben de ministers besloten iets te doen aan de financieringsproblemen van instrumenten waarmee snel kan worden gereageerd op militaire ontwikkelingen. Mogelijkheden daartoe gaan onderzocht worden.

Bron: EDO, 19 mei 2017