Financieringsregels politieke partijen door commissie onder de loep

vrijdag 21 april 2017, 14:39

DEN HAAG (PDC) - Een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Kars Veiling (ChristenUnie) gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doeltreffend is en wat de effecten zijn. Dat heeft de ministerraad, op aandringen van minister Plasterk, vandaag besloten.

Drie jaar geleden trad de nieuwe Wet financiering politieke partijen in werking. De wet beoogt de inkomsten en financiën van partijen inzichtelijk en transparant te maken. Dat zou eventuele belangenverstrengeling voorkomen. Ook is in de wet geregeld hoeveel subsidie politieke partijen krijgen.

De commissie onderzoekt of de regels inderdaad tot meer openheid hebben geleid. Daarnaast bekijkt de commissie of het nog werkbaar is om subsidies te baseren op ledenaantallen, nu steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij. Ook met het oog op huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van lokale politieke partijen, moet de toekomstbestendigheid van de huidige regels geëvalueerd worden.

Uiterlijk op 31 december 2017 zal de commissie haar bevindingen aan minister Plasterk presenteren.

Bron: Rijksoverheid, NOS