Tweede Kamerfractie Van Beresteyn/Teenstra

In januari 1922 ontstond in de VDB een conflict over de kandidaatstelling. De zittende leden Teenstra en Van Beresteyn vreesden door een te lage plaats niet herkozen te zullen worden. Zij verweten die lage plaats vooral aan Oud en indirect aan fractievoorzitter Marchant.

Dat was voor hen reden om op 8 februari 1922 uit de VDB-fractie te stappen. Van Beresteyn deed in 1922 zonder succes met een eigen lijst deel aan de Tweede Kamerverkiezingen, Teenstra sloot zich aan bij de Plattelandersbond.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.