Dienst voor de overeenkomsten tussen de EU en het VK (UKS) (TF50)

Om een doeltreffende en nauwgezette toepassing van de overeenkomsten met het VK en het toezicht daarop te ondersteunen is de nieuwe Dienst voor de overeenkomsten tussen de EU en het VK opgericht (UKS). De UKS zal deel uitmaken van het secretariaat-generaal van de diensten van de voorzitter en wordt op 1 maart 2021 operationeel.

De dienst kan ondersteund worden door alle diensten van de Europese Commissie.

De dienst heette aanvankelijk 'Taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk' (TF50). Deze dienst nam de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk op zich in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. uit de EU. Voor de afronding van de onderhandelingen droeg deze dienst de naam 'Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU'.