Geen Hamas-conferentie in Rotterdam

Met dank overgenomen van Tweede Kamerfractie Groep-Bontes/Van Klaveren (GrBvK), gepubliceerd op zondag 26 februari 2017.

Vragen van de Leden Van Klaveren en Bontes (VNL) aan de minister van Veiligheid en Justitie