Vervoer: Commissie daagt KROATIË, NEDERLAND, PORTUGAL en ZWEDEN voor Hof van Justitie van de EU wegens tekortkomingen bij de omzetting van de EU-regelgeving inzake het rijbewijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 15 februari 2017.

Vervoer: Commissie daagt KROATIË, NEDERLAND, PORTUGAL en ZWEDEN voor Hof van Justitie van de EU wegens tekortkomingen bij de omzetting van de EU-regelgeving inzake het rijbewijs

De Europese Commissie heeft besloten Kroatië, Nederland, Portugal en Zweden voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat zij Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs niet correct hebben omgezet. De Commissie heeft een aantal tekortkomingen bij de omzetting van de richtlijn vastgesteld: Nederland heeft de gestandaardiseerde geldigheidstermijnen niet correct omgezet; in Portugal is niet gewaarborgd dat één persoon slechts één rijbewijs bezit; en Zweden heeft de eisen inzake medische geschiktheid, in het bijzonder voor bestuurders met een alcoholverslaving, niet correct in nationaal recht omgezet.

De Commissie heeft voorts besloten Kroatië voor het Hof te dagen omdat het nog niet is aangesloten op het EU-rijbewijzennetwerk ("RESPER"), zoals voorgeschreven door Richtlijn 2006/126/EG. RESPER kan de lidstaten helpen onderling samen te werken en ervoor zorgen dat rijbewijzen worden afgegeven volgens de voorschriften van de EU. De informatie-uitwisseling via RESPER had op 19 januari 2013 van start moeten gaan.

De Commissie heeft in oktober 2015 inbreukprocedures ingeleid en de betrokken lidstaten in juni 2016 een met redenen omkleed advies gestuurd. Aangezien deze vier landen hun verplichtingen op grond van Richtlijn 2006/126/EG nog steeds niet zijn nagekomen, worden zij door de Commissie voor het Hof gedaagd.

Achtergrond

Bij Richtlijn 2006/126/EG, een aanpassing van Richtlijn 91/439/EEG inzake het rijbewijs, zijn nieuwe rijbewijscategorieën ingevoerd en zijn geldigsheidstermijnen van rijbewijzen gestandaardiseerd. Voorts is op grond van de richtlijn een netwerk voor de uitwisseling van rijbewijsinformatie (RESPER) opgezet. Deze regels helpen fraude tegen te gaan, waarborgen de reële bewegingsvrijheid van Europese bestuurders en maken onze wegen veiliger (zie IP/13/25 en MEMO/13/10 van 18 januari 2013).

Dankzij RESPER kunnen de lidstaten waarborgen dat een bestuurder niet meer dan één rijbewijs bezit en dat bestuurders alleen voertuigen besturen van categorieën waarvoor zij toestemming hebben en gekwalificeerd zijn. Dit draagt op zijn beurt bij tot één van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijn: de verkeersveiligheid bevorderen.

Voor meer informatie

Over de belangrijke beslissingen van het Inbreukenpakket voor februari, zie het volledige MEMO/17/234.

Over de inbreukprocedure in het algemeen, zie MEMO/12/12 (infografiek).

Over de EU-inbreukprocedure

IP/17/241