Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017

Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. Per partij is uitgegaan van hoogste aantal zetels. Daardoor komt het totaal op 166 zetels.

 

Partij

max aantal zetels op 24 februari 2017 volgens Peilingwijzer

PVV

28

VVD

27

D66

18

CDA

18

GroenLinks

17

SP

13

PvdA

14

50PLUS

10

ChristenUnie

7

PvdD

5

SGP

5

DENK

2

VNL

1

FvD

1

Man/vrouw

Op bovenstaande kandidatenlijsten staan meer mannen dan vrouwen. 107 kandidaten zijn man, 59 kandidaten zijn vrouw. Dit aantal komt overeen met de huidige man/vrouw indeling in de Tweede Kamer.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van deze 166 kandidaten is 45 jaar. Het jongste Kamerlid is Rens Raemakers (D66, positie 17 op kieslijst) met 25 jaar, het oudste Kamerlid is Martin van Rooijen met 74 jaar (50PLUS, positie 3 op kieslijst).

Regionale spreiding

13 kandidaten zijn woonachtig in een van de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe). Het zuiden is meer vertegenwoordigd, met 26 kandidaten die woonachtig zijn in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland. 21 kandidaten komen uit het oosten van het land en het overgrote deel van de kandidaten woont in het westen: 103 kandidaten wonen in N/Z-Holland, Utrecht of Flevoland.

 

Provincie

Aantal kandidaten - woonplaats

Aantal kandidaten - geboorteplaats

Zeeland

2

2

Drenthe

3

3

Friesland

3

10

Flevoland

4

1

Groningen

7

6

Overijssel

8

12

Limburg

8

13

Gelderland

13

17

Noord-Brabant

16

22

Utrecht

18

14

Noord-Holland

37

17

Zuid-Holland

46

32

Buitenland

1

12

  • van 5 kandidaten is de geboorteplaats niet bekend

Grote steden

Ruim eenderde van de kandidaten woont in een van de grote steden.

 

Stad

Aantal kandidaten - woonplaats

Den Haag

24

Amsterdam

23

Utrecht

9

Rotterdam

6

Opleiding

In onderstaande overzichten is alleen gekeken naar middelbaar onderwijs, HBO, bachelor, master of promotie. Postacademisch onderwijs is buiten beschouwing gelaten.

Omdat de overgrote meerderheid van de kandidaten te maken had met een leerplicht tot en met zestien jaar, komen kandidaten met uitsluitend basisonderwijs of een korte vervolgopleiding niet meer voor. De enige uitzondering is William Moorlag (PvdA), die aanvankelijk alleen mavo deed. Later volgde hij tweekansonderwijs. Een ruime meerderheid is academisch geschoold dan wel heeft een HBO-opleiding gevolgd. Een minderheid heeft een middelbare beroepsonderwijs gevolgd. Dat past in een beeld dat zich al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft afgetekend.

Promotie

Twaalf kandidaten zijn gepromoveerd. Vier kandidaten zijn gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid en drie kandidaten in de bètawetenschappen. Op de kandidatenlijst van GroenLinks, SP en het CDA staan twee oud-promovendi.

 

Rechtsgeleerdheid

Lodewijk Asscher (PvdA)

Thierry Baudet (FvD)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Madeleine van Toorenburg (CDA)

Letteren

Sandra Beckerman (SP)

Roelof Bisschop (SGP)

   

Geesteswetenschappen

Ronald van Raak (SP)

     

Sociale Wetenschappen

Bart Snels (GroenLinks)

     

Filosofie

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)

     

Wiskunde en natuurwetenschappen

Eppo Bruins (ChristenUnie)

     

Economische wetenschappen

Elbert Dijkgraaf (SGP)

     

Econometrie

Pieter Omtzigt (CDA)

     

Opleidingen academisch onderwijs

Bijna alle kandidaten hebben een academische of hbo-opleiding afgerond. In onderstaand overzicht is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende wetenschappen. Als een kandidaat een opleiding niet heeft afgerond of alleen propedeuse heeft behaald, is desbetreffende opleiding niet opgenomen in dit overzicht. Wanneer kandidaat meerdere opleidingen heeft gevolgd (bijv. bachelor/master), wordt hij of zij bij beide studies vermeld.

Gamma-opleidingen

Relatief veel kandidaten (bijna 20 procent) hebben een juridische achtergrond. 23 kandidaten (14 procent) hebben de opleidingen politicologie of internationale betrekkingen afgerond.

 

Rechten (31)

Politicologie / Internationale Betrekkingen (23) *

Economie (15)

Sociologie (7) **

Femke Merel Arissen (PvdD)

Salima Belhaj (D66)

Joba van den Berg-Jansen (CDA)

Khadija Arib (PvdA)

Lodewijk Asscher (PvdA)

Achraf Bouali (D66)

Rob de Brouwer (50PLUS)

Martin Bosma (PVV)

Malik Azmani (VVD)

Han ten Broeke (VVD)

Elbert Dijkgraaf (SGP)

Gijs van Dijk (PvdA)

Thierry Baudet (FvD)

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA)

Nevin Özütok (GroenLinks)

Ilse Bezaan (PVV)

Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Pieter Duisenberg (VVD)

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Hanke Bruins Slot (CDA)

Ingrid van Engelshoven (D66)

Maarten Hijink (SP)

Dennis Wiersma (VVD)

Don Ceder (ChristenUnie)

Pieter Heerma (CDA)

Wouter Koolmees (D66)

Halbe Zijlstra (VVD)

Chris van Dam (CDA)

Sophie Hermans (VVD)

Anne Mulder (VVD)

 

Toon van Dijk (PVV)

Kirsten van den Hul (PvdA)

Henk Nijboer (PvdA)

Bedrijfskunde (5)***

Klaas Dijkhoff (VVD)

Sadet Karabulut (SP)

Bram van Ojik (GroenLinks)

Corrie van Brenk-van Barneveld

Ingrid van Engelshoven (D66)

Peter Kwint (SP)

Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)

Tony van Dijck (PVV)

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

Tom van der Lee (GroenLinks)

Pieter Omtzigt (CDA)

Lammert van Raan (PvdD)

Maarten Groothuizen (D66)

Renske Leijten (SP)

Bart Snels (GroenLinks)

Carola Schouten (ChristenUnie)

Sybrand van Haersma Buma (CDA)

Lilian Marijnissen (SP)

Barbara Visser (VVD)

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Lilian Helder (PVV)

Gidi Markuszower (PVV)

Steven van Weyenberg (D66)

 

Mona Keijzer (CDA)

Agnes Mulder (CDA)

 

Onderwijskunde / lerarenopleiding

John Kerstens (PvdA)

Jan Paternotte (D66)

Bestuurskunde (14)

Wim-Jan Renkema (GroenLinks)

Anne Kuik (CDA)

Wilma Schrover (50PLUS)

Tamara van Ark (VVD)

 

Vicky Maeijer (PVV)

Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

Bente Becker (VVD)

Psychologie

Gidi Markuszower (PVV)

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Vera Bergkamp (D66)

Henk Krol (50PLUS)

Michiel van Nispen (SP)

Stientje van Veldhoven (D66)

Martin Bosma (PVV)

 

Jan Paternotte (D66)

Joël Voordewind (ChristenUnie)

Sander Dekker (VVD)

Archeologie

Gabriëlle Popken (PVV)

Steven van Weyenberg (D66)

Rob Jetten (D66)

Sandra Beckerman (SP)

Rens Raemakers (D66)

 

Sadet Karabulut (SP)

Alexander Pechtold (D66)

Raymond de Roon (PVV)

Geografie

Mona Keijzer (CDA)

 

Arno Rutte (VVD)

Sietse Fritsma (PVV)

Raymond Knops (CDA)

 

Kees van der Staaij (SGP)

Aukje de Vries (VVD)

Attje Kuiken (PvdA)

 

Marianne Thieme (PvdD)

Kees Verhoeven (D66)

Tunahan Kuzu (DENK)

 

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

 

Rens Raemakers (D66)

 

Madeleine van Toorenburg (CDA)

 

Paul Smeulders (GroenLinks)

 

Danai van Weerdenburg (PVV)

 

Dennis Wiersma (VVD)

 
  • incl. (oost-)Europese studies + Amerikanistiek

** incl. sociale wetenschappen

*** incl cultuur, organisatie en management

Alfa-opleidingen

Opvallend is de stijging van het aantal historici onder de academici, die geen jurist, econoom of politicoloog/bestuurskundige zijn. Opvallend zijn verder de twee filosofen op de SP-lijst. Theologen ontbreken.

 

Geschiedenis (12)*

Literatuur / taalwetenschappen (8)**

Filosofie (3)

Roelof Bisschop (SGP)

Femke Merel Arissen (PvdD)

Peter Kwint (SP)

Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Laura Bromet (GroenLinks)

Ronald van Raak (SP)

Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Kirsten van den Hul (PvdA)

Lisa Westerveld (GroenLinks)

Martijn van Helvert (CDA)

Alexander Kops (PVV)

 

Zihni Özdil (GroenLinks)

Renske Leijten (SP)

Communicatie

Alexander Pechtold (D66)

Marianne Thieme (PvdD)

Farid Azarkan (DENK)

René Peters (CDA)

Stientje van Veldhoven (D66)

 

Lilianne Ploumen (PvdA)

Linda Voortman (GroenLinks)

Culturele studies

Ronald van Raak (SP)

 

Laura Bromet (GroenLinks)

Mark Rutte (VVD)

   

Ockje Tellegen (VVD)

   

Bas van 't Wout (VVD)

   
  • incl. kunstgeschiedenis

** incl. talen als Engels, Nederlands, Frans

Beta-opleidingen

Een klein deel (5 procent) van de huidige kandidaten heeft een bèta-achtergrond.

 

Natuurkunde

Eppo Bruins (ChristenUnie)

Huib van Essen (GroenLinks)

Wiskunde

Paul van Meenen (D66)

 

Econometrie

Daniël Koerhuis (VVD)

 

Geneeskunde

Marith Volp (PvdA)

 

Biologie

Frank Wassenberg (PvdD)

 

Civiele Techniek

Chris Stoffer (SGP)

 

Architectuur

Jessica van Eijs (D66)

 

Landbouwplantenteelt

Bert-Jan Ruissen (SGP)

 

Instelling academisch onderwijs

Veel kandidaten hebben een opleiding gevolgd in Amsterdam, in totaal 39 (23 procent). De VU in Amsterdam scoort redelijk hoog en is zeker niet meer exclusief protestants.

 

Universiteit van Amsterdam (25)

Wageningen Universiteit (3)

Universiteit Utrecht (14)

Erasmus Universiteit Rotterdam (17)

Rijksuniversiteit Groningen (17)

Universiteit Leiden (15)

Khadija Arib (PvdA)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA)

Femke Merel Arissen (PvdD)

Tamara van Ark (VVD)

Malik Azmani (VVD)

Thierry Baudet (FvD)

Lodewijk Asscher (PvdA)

Maarten Hijink (SP)

Salima Belhaj (D66)

Rob de Brouwer (50PLUS)

Sandra Beckerman (SP)

Achraf Bouali (D66)

Thierry Baudet (FvD)

Bert-Jan Ruissen (SGP)

Roelof Bisschop (SGP)

Chris van Dam (CDA)

Sietse Fritsma (PVV)

Han ten Broeke (VVD)

Ilse Bezaan (PVV)

 

Eppo Bruins (ChristenUnie)

Elbert Dijkgraaf (SGP)

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

Sander Dekker (VVD)

Martin Bosma (PVV)

Universiteit Twente

Hanke Bruins Slot (CDA)

Pieter Duisenberg (VVD)

Sybrand van Haersma Buma (CDA)

Toon van Dijk (PVV)

Laura Bromet (GroenLinks)

Chris Stoffer (SGP)

Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Sadet Karabulut (SP)

Anne Kuik (CDA)

Ingrid van Engelshoven (D66)

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)

Huib van Essen (GroenLinks)

Martijn van Helvert (CDA)

Raymond Knops (CDA)

Renske Leijten (SP)

Alexander Kops (PVV)

Gijs van Dijk (PvdA)

 

Wouter Koolmees (D66)

Tunahan Kuzu (DENK)

Agnes Mulder (CDA)

Peter Kwint (SP)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA)

 

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Vicky Maeijer (PVV)

Henk Nijboer (PvdA)

Paul van Meenen (D66)

Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Vrije Universiteit van Amsterdam (14)

Bart Snels (GroenLinks)

Anne Mulder (VVD)

Lammert van Raan (PvdD)

Alexander Pechtold (D66)

Sophie Hermans (VVD)

Vera Bergkamp (D66)

Madeleine Toorenburg (CDA)

Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)

Wim-Jan Renkema (GroenLinks)

Raymond de Roon (PVV)

Kirsten van den Hul (PvdA)

Don Ceder (ChristenUnie)

Kees Verhoeven (D66)

Zihni Özdil (GroenLinks)

Arno Rutte (VVD)

Mark Rutte (VVD)

Mona Keijzer (CDA)

Pieter Heerma (CDA)

Frank Wassenberg (PvdD)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Stientje van Veldhoven (D66)

Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

Daniël Koerhuis (VVD)

Henk Krol (50PLUS)

Dennis Wiersma (VVD)

Ronald van Raak (SP)

Linda Voortman (GroenLinks)

Kees van der Staaij (SGP)

Tom van der Lee (GroenLinks)

Peter Kwint (SP)

 

Martin van Rooijen (50PLUS)

Dennis Wiersma (VVD)

Ockje Tellegen (VVD)

Renske Leijten (SP)

Bram van Ojik (GroenLinks)

 

Carola Schouten (ChristenUnie)

Halbe Zijlstra (VVD)

 

Lilian Marijnissen (SP)

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

Universiteit van Tilburg (10)

Marianne Thieme (PvdD)

Aukje de Vries (VVD)

 

Gidi Markuszower (PVV)

Raymond de Roon (PVV)

Bente Becker (VVD)

     

Nevin Özütok (GroenLinks)

Wilma Schrover (50PLUS)

Joba van den Berg-Jansen (CDA)

Technische universiteit Eindhoven (2)

Radboud Universiteit Nijmegen (7)

 

Jan Paternotte (D66)

Barbara Visser (VVD)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Tony van Dijck (PVV)

Corrie van Brenk-van Barneveld (50PLUS)

 

Ronald van Raak (SP)

Marith Volp (PvdA)

John Kerstens (PvdA)

Jessica van Eijs (D66)

Ingrid van Engelshoven (D66)

 

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

Joël Voordewind (ChristenUnie)

Attje Kuiken (PvdA)

 

Lilian Helder (PVV)

 

Marith Volp (PvdA)

Bas van 't Wout (VVD)

Michiel van Nispen (SP)

 

Rob Jetten (D66)

 

Danai van Weerdenburg (PVV)

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Rens Raemakers (D66)

 

Lilian Marijnissen (SP)

 

Steven van Weyenberg (D66)

 

Paul Smeulders (GroenLinks)

 

René Peters (CDA)

 
   

Bart Snels (GroenLinks)

 

Lisa Westerveld (GroenLinks)

 
 

Universiteit Maastricht (2)

Madeleine van Toorenburg (CDA)

     
 

Gabriëlle Popken (PVV)

       
 

Rens Raemakers (D66)

       
  • instellingen buiten Nederland worden in bovenstaande tabel niet vermeld

Opleidingen hoger beroepsonderwijs

Het onderwijs blijft een belangrijke sector waaruit kandidaten komen en dat is terug te zien bij de opleiding aan lerarenopleiding of Pedagogische Academie. Verder is er een gevarieerd beeld. Het aandeel van kandidaten met een specifieke officiersopleiding is lager dan in het verleden.

Sommige kandidaten hebben na HBO-opleiding nog een academische opleiding gevolgd. Zij worden dan in beide tabellen vermeld.

 

Lerarenopleiding / Pedagogische academie

Harm Beertema (PVV)

Maurice Koopman (50PLUS)

Ahmed Marcouch (PvdA)

Emile Roemer (SP)

Michel Rog (CDA)

Léonie Sazias (50PLUS)*

Dennis Wiersma (VVD)

Personeel en Arbeid / organisatie

Salima Belhaj (D66)

Vera Bergkamp (D66)

Sietse Fritsma (PVV)

Nevin Özütok (GroenLinks)

     

Maatschappelijk Werk **

Khadija Arib (PvdA)

Jesse Klaver (GroenLinks)

Nine Kooiman (SP)

Nevin Özütok (GroenLinks)

     

Officiersopleiding

Malik Azmani (VVD)

André Bosman (VVD)

Robert Housmans (PVV)

Raymond Knops (CDA)

     

Bestuurskunde

Paul Smeulders (GroenLinks)

Attje Kuiken (PvdA)

Chris van Dam (CDA)

       

Economie

Rob de Brouwer (50PLUS)

Zohair el Yassini (VVD)

Remco Dijkstra (VVD)

       

Journalistiek

Emile Bode (50PLUS)

Jan Roos (VNL)

         

Communicatie

Daniëlle de Winter (PVV)

Wilma Schrover (50PLUS)

         

Geschiedenis

Roelof Bisschop (SGP)

Emile Bode (50PLUS)

         

Hotelmanagement

Farid Azarkan (DENK)

Ilse Bezaan (PVV)

         

Makelaardij

Farid Azarkan (DENK)

Barry Madlener (PVV)

         

Architectuur

Fleur Agema (PVV)

           

Bedrijfskunde

Cem Lacin (SP)

           

Chemische technologie

Robert Housmans (PVV)

           

CIOS

Antje Diertens (D66)

           

Directiesecretaresse

Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

           

Facilitaire dienstverlening

Maarten Hijink (SP)

           

Fysiotherapie

Machiel de Graaf (PVV)

           

Kunstacademie

Léonie Sazias (50PLUS)

           

Marketing

Halbe Zijlstra (VVD)

           

Meet- en regeltechniek

Mustafa Amhaouch (CDA)

           

Politieacademie

Max Aardema (PVV)

           

AMS (bouwkunde) ***

Suzanne Kröger (GroenLinks)

           

Rentmeesteropleiding

Jaco Geurts (CDA)

           

Rijksbelastingacademie

Martin van Rooijen (50PLUS)

           

Toegepaste huishoudwetenschappen

Joba van den Berg-Jansen (CDA)

           
  • incl. sociaal cultureel werk

** deze opleiding is opgenomen als Bouwkunde

*** akte Handenarbeid

Opleidingen middelbaar onderwijs

Kandidaten die geen academische studie of HBO-opleiding hebben gevolgd, deden als regel een beroepsopleiding. Dat loopt uiteen van kraamverzorging tot logistiek of grafisch ontwerp.

Sommige kandidaten hebben zowel een MBO- als HBO-opleiding gevolgd en worden daarom in beide tabellen vermeld.

 

Werktuigbouwkunde / Technische school

Jaco Geurts (CDA)

Mustafa Amhaouch (CDA)

Ahmed Marcouch (PvdA)

Detailhandel marketing

Léon de Jong (PVV)

   

Distributie en logistiek

Erik Ronnes (CDA)

   

Facilitaire dienstverlening

Léon de Jong (PVV)

   

Grafisch ontwerper

Jan Roos (VNL)

   

Kraamzorg

Helma Lodders (VVD)

   

l.e.a.o.

Corrie van Brenk-van Barneveld (50PLUS)

   

l.h.n.o

Corrie van Brenk-van Barneveld (50PLUS)

   

Maatschappelijk werk

Bart van Kent (SP)

   

m.e.a.o

Corrie van Brenk-van Barneveld (50PLUS)

   

Middelbare hotelschool

Erik Ziengs (VVD)

   

Loopbaan

Carrière van kandidaten is ingedeeld in verschillende categorieën. Wanneer iemand 5 jaar of meer ervaring heeft in een bepaalde sector, is hij of zij toegekend aan een categorie. Er is alleen gekeken naar loopbaan, niet naar nevenfuncties.

 

Onderwijs & Wetenschap

Zorg

Landbouw

(semi-)Overheid

Veiligheid & Recht

Maatschappelijke organisaties

Bouw

Media

Cultuur

Lodewijk Asscher (PvdA)

Antje Diertens (D66)

Jaco Geurts (CDA)

Khadija Arib (PvdA)

Max Aardema (PVV)

Khadija Arib (PvdA)

Jaco Geurts (CDA)

Emile Bode (50PLUS)

Salima Belhaj (D66)

Thierry Baudet (FvD)

Karen Gerbrands (PVV)

 

Malik Azmani (VVD)

André Bosman (VVD)

Farid Azarkan (DENK)

Rik Grashoff (GroenLinks)

Martin Bosma (PVV)

Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Antje Diertens (D66)

Nine Kooiman (SP)

 

Vera Bergkamp (D66)

Albert van den Bosch (VVD)

Corrie van Brenk-van Barneveld (PvdA)

 

Laura Bromet (GroenLinks)

Maurice Koopman (50PLUS)

Harm Beertema (PVV)

William Moorlag (PvdA)

 

Achraf Bouali (D66)

Chris van Dam (CDA)

Ingrid van Engelshoven (D66)

 

Pia Dijkstra (D66)

Léonie Sazias (50PLUS)

Roelof Bisschop (SGP)

Marith Volp (PvdA)

 

Rob de Brouwer (50PLUS)

Maarten Groothuizen (D66)

Gijs van Dijk (PvdA)

 

Kirsten van den Hul (PvdA)

 

Eppo Bruins (ChristenUnie)

   

Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Raymond Knops (CDA)

Kirsten van den Hul (PvdA)

 

Maurice Koopman (50PLUS)

 

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)

   

Sietse Fritsma (PVV)

Ahmed Marcouch (PvdA)

John Kerstens (PvdA)

 

Henk Krol (50PLUS)

 

Sander Dekker (VVD)

   

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)

Raymond de Roon (PVV)

Joke de Kock (PvdA)

 

Bram van Ojik (GroenLinks)

 

Elbert Dijkgraaf (SGP)

   

Joke de Kock (PvdA)

Madeleine van Toorenburg (CDA)

Suzanne Kröger (GroenLinks)

 

Jan Roos (VNL)

 

Klaas Dijkhoff (VVD)

   

Daniël Koerhuis (VVD)

 

Cem Lacin (SP)

 

Léonie Sazias (50PLUS)

 

Martijn van Helvert (CDA)

   

Wouter Koolmees (D66)

 

Tom van der Lee (GroenLinks)

     

Paul van Meenen (D66)

   

Attje Kuiken (PvdA)

 

Lilian Marijnissen (SP)

     

Henk Nijboer (PvdA)

   

Agnes Mulder (CDA)

 

Harry van der Molen (CDA)

     

Zihni Özdil (GroenLinks)

   

Bram van Ojik (GroenLinks)

 

William Moorlag (PvdA)

     

Ronald van Raak (SP)

   

Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)

 

Bram van Ojik (GroenLinks)

     

René Peters (CDA)

   

Wim-Jan Renkema (GroenLinks)

 

Nevin Özütok (GroenLinks)

     

Wim-Jan Renkema (GroenLinks)

   

Martin van Rooijen (50PLUS)

 

Lilianne Ploumen (PvdA)

     

Emile Roemer (SP)

   

Bert-Jan Ruissen (SGP)

 

Michel Rog (CDA)

     

Raymond de Roon (PVV)

   

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

 

Wilma Schrover (50PLUS)

     
     

Kees van der Staaij (SGP)

 

Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

     
     

Chris Stoffer (SGP)

 

Marianne Thieme (PvdD)

     
     

Ockje Tellegen (VVD)

 

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

     
     

Stientje van Veldhoven (D66)

 

Kees Verhoeven (D66)

     
     

Barbara Visser (VVD)

 

Joël Voordewind (ChristenUnie)

     
     

Aukje de Vries (VVD)

 

Frank Wassenberg (PvdD)

     
     

Steven van Weyenberg (D66)

 

Lisa Westerveld (GroenLinks)

     
     

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

         

Bedrijfsleven

Bij kandidaten die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven is gekeken in welke sector zij (fulltime) actief waren: midden- en kleinbedrijf (MKB) of Groot Zakelijk. In deze laatste sector waren 4 kandidaten actief die topfuncties hebben bekleed bij organisaties als Shell en ENECO.

 

Klein Zakelijk (incl. advocatuur)

Groot Zakelijk

Topfuncties Groot Zakelijk

Farid Azarkan (Denk)

Mustafa Amhaouch (CDA)

Rob de Brouwer (50PLUS)

Ilse Bezaan (PVV)

Farid Azarkan (Denk)

Pieter Duisenberg (VVD)

Tony van Dijck (PVV)

Joba van den Berg-Jansen (CDA)

Gidi Markuszower (PVV)

Toon van Dijk (PVV)

Han ten Broeke (VVD)

Martin van Rooijen (50PLUS)

Remco Dijkstra (VVD)

Rob de Brouwer (50PLUS)

 

Jessica van Eijs (D66)

Pieter Duisenberg (VVD)

 

Ingrid van Engelshoven (D66)

Huib van Essen (GroenLinks)

 

Huib van Essen (GroenLinks)

Simon Geleijnse (50PLUS)

 

Machiel de Graaf (PVV)

Rob Jetten (D66)

 

Dion Graus (PVV)

Joke de Kock (PvdA)

 

Mark Harbers (VVD)

Helma Lodders (VVD)

 

Lilian Helder (PVV)

Gidi Markuszower (PVV)

 

Robert Housmans (PVV)

Agnes Mulder (CDA)

 

Chris Jansen (PVV)

Esther Ouwehand (PvdD)

 

Léon de Jong (PVV)

Lammert van Raan (PvdD)

 

Barry Madlener (PVV)

Erik Ronnes (CDA)

 

Jan Paternotte (D66)

Martin van Rooijen (50PLUS)

 

Lilianne Ploumen (PvdA)

Mark Rutte (VVD)

 

Henk de Vree (PVV)

Arno Rutte (VVD)

 

Bas van 't Wout (VVD)

Henk de Vree (PVV)

 

Zohair el Yassini (VVD)

   

Erik Ziengs (VVD)

   

Halbe Zijlstra (VVD)

   

Politiek / bestuurlijk

Veel kandidaten die op de huidige kandidatenlijsten staan, hebben politieke ervaring. In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de verschillende politieke functies. Onder de nieuwkomers zijn enkele fractiemedewerkers of politiek assistenten.

60 procent heeft ervaring in de nationale politiek en een kwart van de kandidaten heeft lokale politieke ervaring.

 

Alleen lokale politieke ervaring* (42)

(ook) Nationale politieke ervaring** (98)

(ook) Europese politieke ervaring (lid EP) (4)

Alleen politieke ondersteuning (7)

Roy van Aalst (PVV)

Fleur Agema (PVV)

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)

Bente Becker (VVD)

Max Aardema (PVV)

Mustafa Amhaouch (CDA)

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)

Emiel van Dijk (PVV)

Femke Merel Arissen (PvdD)

Khadija Arib (PvdA)

Barry Madlener (PVV)

Sophie Hermans (VVD)

Sandra Beckerman (SP)

Tamara van Ark (VVD)

Vicky Maeijer (PVV)

Maarten Hijink (SP)

Ilse Bezaan (PVV)

Lodewijk Asscher (PvdA)

 

Bart van Kent (SP)

Albert van den Bosch (VVD)

Malik Azmani (VVD)

 

Tom van der Lee (GroenLinks)

Corrie van Brenk-van Barneveld (PvdA)

Harm Beertema (PVV)

 

Bart Snels (GroenLinks)

Laura Bromet (GroenLinks)

Salima Belhaj (D66)

   

Rob de Brouwer (50PLUS)

Vera Bergkamp (D66)

   

Toon van Dijk (PVV)

Roelof Bisschop (SGP)

   

Don Ceder (ChristenUnie)

Martin Bosma (PVV)

   

Ingrid van Engelshoven (D66)

André Bosman (VVD)

   

Jessica van Eijs (D66)

Han ten Broeke (VVD)

   

Huib van Essen (GroenLinks)

Eppo Bruins (ChristenUnie)

   

Frank Futselaar (SP)

Hanke Bruins Slot (CDA)

   

Simon Geleijnse (50PLUS)

Sander Dekker (VVD)

   

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

Tony van Dijck (PVV)

   

Maarten Groothuizen (D66)

Elbert Dijkgraaf (SGP)

   

Robert Housmans (PVV)

Sharon Dijksma (PvdA)

   

Chris Jansen (PVV)

Pia Dijkstra (D66)

   

Rob Jetten (D66)

Remco Dijkstra (VVD)

   

Bart van Kent (SP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

   

Maurice Koopman (50PLUS)

Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

   

Anne Kuik (CDA)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA)

   

Peter Kwint (SP)

Pieter Duisenberg (VVD)

   

Lilian Marijnissen (SP)

Corinne Ellemeet (GroenLinks)

   

Harry van der Molen (CDA)

Sietse Fritsma (PVV)

   

William Moorlag (PvdA)

Karen Gerbrands (PVV)

   

Edgar Mulder (PVV)

Jaco Geurts (CDA)

   

Jan Paternotte (D66)

Machiel de Graaf (PVV)

   

René Peters (CDA)

Rik Grashoff (GroenLinks)

   

Lammert van Raan (PvdD)

Dion Graus (PVV)

   

Rens Raemakers (D66)

Sybrand van Haersma Buma (CDA)

   

Bert-Jan Ruissen (SGP)

Mark Harbers (VVD)

   

Léonie Sazias (50PLUS)

Pieter Heerma (CDA)

   

Paul Smeulders (GroenLinks)

Lilian Helder (PVV)

   

Chris Stoffer (SGP)

Martijn van Helvert (CDA)

   

Henk de Vree (PVV)

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)

   

Lisa Westerveld (GroenLinks)

Léon de Jong (PVV)

   

Daniëlle de Winter (PVV)

Sadet Karabulut (SP)

   

Zohair el Yassini (VVD)

Mona Keijzer (CDA)

   

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

John Kerstens (PvdA)

   
 

Jesse Klaver (GroenLinks)

   
 

Raymond Knops (CDA)

   
 

Nine Kooiman (SP)

   
 

Wouter Koolmees (D66)

   
 

Alexander Kops (PVV)

   
 

Henk Krol (50PLUS)

   
 

Attje Kuiken (PvdA)

   
 

Tunahan Kuzu (DENK)

   
 

Renske Leijten (SP)

   
 

Helma Lodders (VVD)

   
 

Barry Madlener (PVV)

   
 

Ahmed Marcouch (PvdA)

   
 

Gidi Markuszower (PVV)

   
 

Paul van Meenen (D66)

   
 

Agnes Mulder (CDA)

   
 

Anne Mulder (VVD)

   
 

Henk Nijboer (PvdA)

   
 

Michiel van Nispen (SP)

   
 

Bram van Ojik (GroenLinks)

   
 

Pieter Omtzigt (CDA)

   
 

Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)

   
 

Esther Ouwehand (PvdD)

   
 

Nevin Özütok (GroenLinks)

   
 

Alexander Pechtold (D66)

   
 

Lilianne Ploumen (PvdA)

   
 

Gabriëlle Popken (PVV)

   
 

Ronald van Raak (SP)

   
 

Emile Roemer (SP)

   
 

Erik Ronnes (CDA)

   
 

Raymond de Roon (PVV)

   
 

Martin van Rooijen (50PLUS)

   
 

Michel Rog (CDA)

   
 

Mark Rutte (VVD)

   
 

Arno Rutte (VVD)

   
 

Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

   
 

Kees van der Staaij (SGP)

   
 

Carola Schouten (ChristenUnie)

   
 

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

   
 

Ockje Tellegen (VVD)

   
 

Marianne Thieme (PvdD)

   
 

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

   
 

Madeleine van Toorenburg (CDA)

   
 

Kees Verhoeven (D66)

   
 

Stientje van Veldhoven (D66)

   
 

Barbara Visser (VVD)

   
 

Marith Volp (PvdA)

   
 

Joël Voordewind (ChristenUnie)

   
 

Linda Voortman (GroenLinks)

   
 

Aukje de Vries (VVD)

   
 

Frank Wassenberg (PvdD)

   
 

Danai van Weerdenburg (PVV)

   
 

Steven van Weyenberg (D66)

   
 

Geert Wilders (PVV)

   
 

Bas van 't Wout (VVD)

   
 

Erik Ziengs (VVD)

   
 

Halbe Zijlstra (VVD)

   
  • bijv. wethouder of lid provinciale staten. Geen nationale of Europese politieke ervaring, wel incl. ervaring politieke ondersteuning.

** lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer en bewindspersonen


Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.