BIJ1

BIJ1 is een politieke partij die de werking van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en de gelijkwaardigheid tussen mensen wil versterken.

Lijsttrekker Sylvana Simons deed met haar partij onder de naam 'Artikel 1' mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. 'Artikel 1' nam geen deel in de kieskringen Assen en Leeuwarden.

Op 6 juni 2017 oordeelde de rechter dat Sylvana Simons de naam van haar partij binnen een maand moest veranderen. De zaak was aangespannen door het kenniscentrum voor discriminatie, Art. 1. Volgens de rechter was de gelijkenis tussen de namen te groot.

In 2018 deed BIJ1 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, zij het alleen in de gemeente Amsterdam.

1.

Programmapunten zijn onder meer

  • Verbieden van zwarte piet op straat en op televisie
  • Een nationale feestdag voor afschaffing van de slavernij
  • Meer ambtenaren uit minderheidsgroepen
  • Geen vastlegging man/vrouw bij de burgerlijke stand
  • Instelling van een nationaal zorgfonds
  • Herstel van de basisbeurs
  • Screening van nieuwe politieagenten op discriminerende opvattingen.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.