MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R (MSSBP)

MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/Beweging voor Vrede en Recht wil politiek bedrijven vanuit het hart. De vier pijlers van de partij zijn liefde, authenticiteit, bewustzijnsgroei en holisme.

Tara-Joëlle Fonk was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. De partij deed alleen mee in de kieskringen Arnhem en Utrecht.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

  • invoeren van een nieuwe gulden naast de euro
  • einde aan de marktwerking in onderwijs, zorg en energie
  • zorgkosten verlagen door preventie en samenwerking regulier-alternatief
  • flexibele AOW-leeftijd
  • herziening belastingstelsel en daardoor minder bezuinigen
  • gezonde voeding zonder gen- en nanotechnologie
  • duurzamer en energieneutrale nieuwbouw
  • Geen JSF of vredesmissies
  • Garantie inkomen voor iedereen boven 18 jaar

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.