Lokaal in de Kamer

Lokaal in de Kamer is opgericht door politici van provinciale partijen, met als doel de stem van lokale partijen te laten horen in de Tweede Kamer. De partij wil de politiek dichter bij de burger brengen.

Jan Heijman was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Lokaal in de Kamer nam geen deel in de kieskringen Utrecht, Leiden, Maastricht en Bonaire.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

 • geen gedwongen herindelingen
 • leefbaarheid kleine kernen in stand houden of verbeteren
 • zorg voor iedereen toegankelijk
 • geen verdere verhoging pensioenleeftijd
 • energie: onafhankelijk, duurzaam innovatief en veilig
 • mobiliteit: oplossen van knelpunten
 • beter openbaar vervoer en fietssnelwegen
 • geen verdere privatisering dienstverlenende bedrijven
 • overdracht van taken van Rijksoverheid naar lokale overheid alleen met voldoende overleg
 • goede planning en gelden
 • landbouw: duurzaam, innovatief, veilig en vasthouden aan gemaakte afspraken

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.