Zorg

  • Gezondheidsraad

    Dit onafhankelijke orgaan adviseert ministers en parlement over de stand van wetenschap op het gebied van volksgezondheid, zodat zij de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen. De Gezondheidsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is de volksgezondheidszorg te verbeteren.

  • NZa

    Deze organisatie is de toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op zowel de zorgaanbieders als verzekeraars, op zowel curatieve markten als op het gebied van langdurige zorg. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg