Europees Parlement wil strengere regels eurocommissarissen

dinsdag 1 november 2016, 12:07

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement verlangt een wijziging van de Code of conduct voor eurocommissarissen. Tot die tijd houdt het Parlement 20% van de wachtgelden voor voormalige eurocommissarissen in. Een grote meerderheid van het parlement heeft voor het voorstel gestemd.

Het Parlement wil een verlenging van de "afkoelperiode". De afkoelperiode is een periode van achttien maanden waarin een voormalig eurocommissaris alle nieuwe functies die hij of zij wil vervullen moet melden aan de huidige Commissie. Een speciaal en onafhankelijke ethische commissie beslist dan of de functie passend is. Het parlement wil dat de afkoelperiode vierentwintig maanden lang van kracht is.

Het geaccepteerde voorstel om 20% van de gelden voor voormalige eurocommissarissen in te houden heeft direct gevolgen: In 2017 wordt voor een half miljoen aan pensioengelden voor voormalige eurocommissarissen bevroren. Het geaccepteerde voorstel zal het meeste invloed hebben op de gelden van de recent opgestapte commissarissen.

De Commissie lijkt niet van plan de Code of conduct aan te passen. Tijdens een debat met het Parlement begin oktober zei eurocommissaris Moscovici dat de huidige regels al de strengste regels zijn die hij kent. De Commissie wijst op Artikel 245 van het EU-Verdrag waarin staat dat voormalig eurocommissarissen integer en discreet moeten handelen.

Bron: EurActiv