Ov-enquête onder MBO'ers

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch, gepubliceerd op donderdag 15 december 2011.

Leerlingen van het MBO leggen vaak grote afstanden af naar hun school of stageplek. Hoewel velen zijn aangewezen op het openbaar vervoer laat de kwaliteit van het openbaar vervoer geregeld te wensen over. Om de kwaliteit van het ov te verbeteren, is het van groot belang te weten wat de ervaringen van jongeren zelf zijn. Moeten ze van huis naar school meerdere keren overstappen? Worden er lijnen opgegeven? Is de prijs van een trein of buskaartje gestegen? Is er voldoende plek?

Om de ervaringen van jongeren in beeld te brengen bezoeken mijn fractiegenoot Metin Çelik en ik de komende maanden verschillende MBO-instellingen. Wij roepen MBO'ers op nu alvast onze enquête in te vullen.

Vul de enquête in >

De PvdA pleit voor een ov-trajectkaart voor MBO-studenten die jonger zijn dan 18 jaar. In tegenstelling tot andere studenten draait deze groep zelf op voor de reiskosten die ze maken. De PvdA vindt dat hier een eind aan moet komen.

Onze partij hecht grote waarde aan het MBO en haar studenten, die een grote bijdrage aan de Nederlandse economie leveren. Investeringen in de kwaliteit van het MBO zijn noodzakelijk. Te beginnen op het gebied van de bereikbaarheid.

De campagne start op vrijdag 16 december in Zwolle met een bezoek aan het Deltion College. Tussen 11.00 en 13.00 uur krijgen MBO-studenten vragen voorgelegd. Na Zwolle volgen er bezoeken in Tilburg, Enschede, Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden en Nijmegen.

De resultaten van de enquête worden in het voorjaar gepresenteerd.

Datum: vrijdag 16 december

Locatie: Deltion College, Zwolle

Tijd: 11.00 - 13.00 uur