Europese Commissie en EIB presenteren gids voor de behandeling door Eurostat van publiek-private partnerschappen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 29 september 2016.

EU-commissaris Marianne Thyssen en Jan Vapaavuori, vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB), presenteerden vandaag in Brussel een nieuwe gids voor de statistische behandeling van publiek-private partnerschappen (PPS).

De leidraad is een gezamenlijke inspanning van Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Commissie) en het European PPP Expertise Centre (EPEC) van de EIB.

Investeringen vormen een hoofdprioriteit voor de Commissie. Juist daarom lanceerde de Europese Commissie, slecht enkele weken na haar installatie het Investeringsplan voor Europa, met de EIB als haar strategische partner. Doel van het plan is om het economisch herstel te ondersteunen door investeringen in de reële economie te stimuleren. Het Investeringsplan voor Europa gebruikt publieke investeringen en garanties om kapitaal en deskundigheid uit de private sector los te maken. De verwachting is dat publiek-private samenwerkingen, PPS, een belangrijke rol zullen spelen bij het terug op de rails brengen van investeringen in infrastructuur.

Het besluit van de publieke sector om projecten aan te besteden als PPS wordt vaak beïnvloed door verwachtingen omtrent de statistische behandeling ervan (d.w.z. de invloed op de staatsschuld en begrotingstekorten). Onduidelijkheid over de statistische behandeling van PPS-projecten kan derhalve zorgen voor problemen en vertragingen in de verschillende fasen van voorbereiding en uitvoering van investeringsprojecten.

De leidraad betekent geen wijziging van de regels die Eurostat toepast bij het indelen van PPS-projecten. Met deze gids worden de belangrijkste kenmerken van de lopende PPS-overeenkomsten getoetst aan deze regels en wordt de mogelijke invloed op overheidsfinanciën op heldere wijze in kaart gebracht. De gids geeft lidstaten en andere belanghebbenden bij PPS-projecten een beter inzicht in de invloed van de PPS-overeenkomsten op overheidsbegrotingen, en helpt overheidsinstanties om weloverwogen besluiten te nemen bij de voorbereiding en aanbesteding van hun PPS-projecten. De gids is ook een handig hulpmiddel om publieke en private promoters duidelijkheid te brengen in de context van het Investeringsplan en investeringsobstakels te verwijderen. Faciliteiten die technische bijstand voorzien, zoals de Europese investeringsadvieshub opgezet door de EIB en de Commissie, zouden de handleiding kunnen gebruiken om te helpen bij eventuele vragen. De volledige gids kunt u hier downloaden.

“De regels van Eurostat inzake PPS-projecten staan vol in de belangstelling, met name in het kader van het Investeringsplan voor Europa”, aldus Jan Vapaavuori, vicepresident van de EIB en verantwoordelijk voor adviesdiensten. “Ik heb er vertrouwen in dat de gids er voor zal zorgen dat overheidsinstanties projecten met aanmerkelijk meer vertrouwen voorbereiden, en gebruik zullen maken van de mogelijkheden die goede PPS-projecten bieden om kapitaal en deskundigheid uit de private sector aan te trekken. Uiteindelijk zal dat in de praktijk meer investeringen genereren die de levens van burgers verbeteren.”

Marianne Thyssen, EU-commissaris verantwoordelijk voor Eurostat, zegt hierover: “Ik ben blij deze nieuwe ‘Gids voor de statistische behandeling van PPS-projecten’ te kunnen lanceren. Ze is bedoeld voor alle belanghebbenden -in zowel de publieke als private sector - die betrokken zijn bij het aanbesteden, financieren en uitvoeren van PPS-projecten. Zowel publieke als private instanties kunnen met behulp van de leidraad bewuste keuzes maken bij het aangaan van een PPS, met een goed inzicht in de invloed van deze projecten op de overheidsbegroting.”

Volgens door het EPEC verzamelde gegevens zijn er in de afgelopen vijf jaar 345 nieuwe PPS-projecten aangegaan in 16 EU-lidstaten, met een totale waarde van EUR 65 mld. Gedurende deze periode werden de meeste PPS-projecten aangegaan in het VK (met 124 transacties ter waarde van EUR 23 mld.) en Frankrijk (met 75 projecten ter waarde van meer dan EUR 18 mld.). De EIB is de grootste lener aan PPS-projecten in Europa, ze stelde in de laatste vijf jaar meer dan EUR 11 mld. aan leningen beschikbaar voor PPS-projecten.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Het European PPP Expertise Centre (EPEC) maakt deel uit van de adviesdiensten van de Europese Investeringsbank (EIB). Het is een initiatief waar ook de Europese Commissie, lidstaten van de EU, kandidaat-lidstaten en een aantal andere landen aan meedoen. Het EPEC wil er voor zorgen dat de publieke sector betere PPS-projecten aangaat. Ga voor meer informatie naarwww.eib.org/epec.

Eurostat is het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat statistische informatie levert aan de instellingen van de Europese Unie (EU) en de harmonisatie van statistische methoden in de lidstaten bevordert. De organisaties in de verschillende landen die actief samenwerken met Eurostat worden vermeld in het kader van het Europees statistisch systeem.

Het Investeringsplan voor Europa focust op het versterken van Europese investeringen om werk en groei te creëren. Het doet dit door intelligenter gebruik te maken van nieuwe en bestaande financiële middelen, investeringsobstakels te verwijderen en zichtbaarheid en technische bijstand te geven aan investeringsprojecten. Het Investeringsplan boekt resultaat. De Europese Investeringsbank schat dat in juli 2016, het Europees Fonds voor Strategische Investeringen reeds meer dan €127.2 miljard gecreëerd. Dankzij dit succes, heeft de Europese Commissie op 14 september 2016 voorgesteld om het EFSI te verlengen door zijn slagkracht en duur te versterken. De meest recente EFSI cijfers, per sector en per land, kunnen hier gevonden worden. Voor meer informatie, zie FAQ.

MEMO/163224

Perscontact:

EIB: Tim Smit, tel.: +352 691 286423 of e-mail t.smit@eib.org

Europese Commissie: Natasja Bohez-Rubiano, tel.: +32 460 766 470 of e-mail natasja.bohez-rubiano@ec.europa.eu

Eurostat: Tim Allen, tel.: +352-4301-33 444 of e-maileurostat-pressoffice@ec.europa.eu

IP/16/3209