Late binnenkomers in de Kamers

Met nog nauwelijks drie maanden te gaan, komt er een nieuw Tweede Kamerlid voor het CDA. Ook in de aanloop van de verkiezingen van 2017 waren er kortstondige lidmaatschappen, bijvoorbeeld van Jock Geselschap (VVD) en Rien van der Velde (PvdA). Als de verkiezingscampagnes zijn gestart, vergadert de Tweede Kamer minder vaak. Erg aantrekkelijk lijkt zo'n kort lidmaatschap dus niet. Voor je een beetje weet hoe het werkt, is het (waarschijnlijk) al weer afgelopen.

Toch kwamen dergelijke korte Kamerlidmaatschappen veel vaker voor en zelfs nog korter. In 1909 werd in het district Ede Willem van Manen gekozen. Hij was slechts vijf dagen lid en kon slechts één vergadering bijwonen, omdat de zitting daarna voorbij was en hij niet was herkozen.

In de Eerste Kamer was het lidmaatschap van Philo Weijenborg (CDA) heel kort. Tijdens haar lidmaatschap in 1980 was er maar één plenaire vergadering.

1.

Tweede Kamer

In onderstaand overzicht zijn voorbeelden van Kamerleden opgenomen die in het laatste vergaderjaar lid werden van de Tweede Kamer. Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.

 

Zitting

Naam

Periode

2021: einde zitting 24 maart

G.P. van den Anker

21 januari 2021 - niet herkozen

2017: einde zitting 23 maart

R.­ van der Velde

24 oktober 2016 - niet herkozen

2017: einde zitting 23 maart

J.H. Geselschap

30 november 2016 - niet herkozen

2006: einde zitting 29 november

H.F.M. van Oudenallen

7 juli 2006 - niet herkozen

2006: einde zitting 29 november

O.F. Stuger

21 september 2006 - niet herkozen


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.