Afkomst Tweede Kamerleden

Geruime tijd was er altijd een enkel Tweede Kamerlid dat in voormalig Nederlands-Indië was geboren, omdat zijn of haar vader daar bijvoorbeeld bestuursambtenaar was. John Lilipaly (PvdA) had een Molukse achtergrond.

In Suriname of de Nederlandse Antillen geboren Tweede Kamerleden waren er minder. De eerste Surinamer was in 1992 het CDA-Tweede Kamerlid Ram Ramlal. Na hem volgden onder anderen de PvdA'er John Leerdam, VVD-Tweede Kamerlid Laetitia Griffith en CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. De eerste Antilliaanse was in 2006 Cynthia Ortega (CU).

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er steeds enkele Tweede Kamerleden van wie de ouders uit Turkije of Marokko kwamen, en enkelen uit landen als Iran en Afghanistan. Van de tweede of derde generatie migranten zijn sommigen in Nederland geboren, zoals VVD'er Zohar El Yassini en CDA'er Mustafa Amhaouch.

Van de huidige Tweede Kamerleden zijn er elf leden buiten Nederland geboren. Er zijn momenteel (juli 2019) vijftien leden met een niet-Nederlandse achtergrond.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Buiten Nederland geboren

Hieronder een overzicht van de huidige Tweede Kamerleden die buiten Nederland zijn geboren.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de Tweede Kamerleden die in het buitenland zijn geboren vanaf 1946.

2.

Migratieachtergrond

Onder Kamerleden met een migratieachtergrond wordt verstaan Kamerleden van wie minstens één ouder niet in Nederland is geboren.

Hieronder een overzicht van de huidige Tweede Kamerleden met een migratieachtergrond.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de Tweede Kamerleden vanaf 1946 met een migratieachtergrond.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.