REFIT Platform

Deze expertgroep [EU] (nr. E03335) adviseert de Europese Commissie (Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG)) bij het opstellen van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Expertgroepen zijn samengesteld uit deskundigen van nationale overheden, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en/of experts uit het bedrijfsleven.