De parlementaire staat van Selçuk Öztürk

maandag 27 juni 2016, 12:32
Selçuk Öztürk

Selçuk Öztürk (1972) is sinds 8 november 2012 lid van de Tweede Kamer. Tot 14 november 2014 was hij lid van de PvdA-fractie, maar na een conflict werd hij uit de fractie gezet. Samen met Tunahan Kuzu richtte hij de beweging DENK op. DENK slaagt er met enige regelmaat in de media te halen, maar hoe effectief is Öztürk in de Kamer? Aan de hand van cijfers verkregen uit de Parlementaire Monitor zijn parlementaire staat van dienst.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

In zijn tijd als lid van de PvdA-fractie hield de heer Öztürk zich voornamelijk bezig met ondernemersbeleid (kredietverlening, midden- en kleinbedrijf) en toerisme. Eenmaal stemde hij afwijkend van zijn fractie, hij steunde een motie van SP-Kamerlid Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid bij tankstations in de grensstreek. Na deze stemming werd hem voor twee maanden het woordvoerderschap regionaal beleid afgenomen.

In 2014 werd hij, samen met Kuzu, uit de fractie gezet na een intern conflict. De twee PvdA-Kamerleden weigerden zich achter het integratiebeleid van minister Asscher te scharen. Nadat hij zich afsplitste, werden de beleidsterreinen waarover hij sprak diverser. Hij spreekt vooral over integratie en immigratie. Recentelijk nam hij deel aan debatten over terrorismebestrijding en over het voorgenomen opzeggen van het verdrag met Marokko inzake sociale zekerheid.

Bij het gebruik van parlementaire rechten is eenzelfde beeld te zien. Sinds de afsplitsing stelt Selçuk Öztürk vooral vragen over zaken die met integratie en discriminatie te maken hebben. Ook stelde hij vragen over sociale uitkeringen aan bewoners van de bezette Palestijnse gebieden. Het aantal door hem ingediende amendementen is vrij gering en die hadden alleen succes in de tijd dat hij nog deel uitmaakte van de PvdA-fractie. Zo werden amendementen van hem aangenomen bij een wetsvoorstel over investeringen in de bedrijfsomgeving. Bij moties is dat beeld nog sterker. Geen van de in de 'DENK-periode' ingediende moties werd aangenomen. Daarvoor werden zijn moties vaak wel aangenomen.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk

Dossiers woordvoerder

15 (waarvan 11 als DENK-lid, 4 als lid van de PvdA)

Kamervragen

33 (waarvan 25 als lid van DENK, 8 als lid van de PvdA)

Amendementen - eerste indiener

7 (50% van alle DENK-amendementen, 0% aangenomen, 86% verworpen)

3 (4% van alle PvdA-amendementen, 33% aangenomen, 33% verworpen)

Amendementen - mede-indiener

0

Moties - indiener

36 (38% van alle DENK-moties; 6% aangenomen, 75% verworpen)

10 (2% van alle PvdA-moties, 80% aangenomen, 10% verworpen)

Moties - mede ondertekend

7

Steun voor moties

gemiddeld steunden 110 Kamerleden zijn PvdA-moties (gemiddelde steun voor PvdA-moties was 116 Kamerleden)

gemiddeld steunden 19 Kamerleden zijn DENK-moties (gemiddelde steun voor DENK-moties was 25 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht zijn tot 12 juli 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.