Commissie stelt voor 1,8 miljoen euro uit het globaliseringsfonds beschikbaar te stellen aan België om voormalige werknemers van Carwall, Caterpillar Belgium en Doosan te ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 4 mei 2016.

De Europese Commissie heeft voorgesteld aan België 1,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te stellen om 488 ontslagen werknemers van verschillende fabrikanten van bouwmachines in de provincie Henegouwen (Wallonië) te helpen.

De Europese Commissie heeft voorgesteld aan België 1,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te stellen om 488 ontslagen werknemers van verschillende fabrikanten van bouwmachines in de provincie Henegouwen (Wallonië) te helpen. Het doel van de financiering is deze voormalige werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden. De geplande maatregelen hebben ook betrekking op 300 jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET’s). Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU voorgelegd.

EU-Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen merkte op: "De Belgische sector die machines, apparaten en werktuigen vervaardigt, heeft harde klappen gekregen door de globalisering en de economische en financiële crisis. Ik ben ervan overtuigd dat het besluit van vandaag zal bijdragen aan een soepele overgang naar nieuwe banen en betere werkgelegenheidskansen voor 788 mensen en dat het hen ook kan helpen om een eigen bedrijf op te richten”.

België heeft steun uit het EFG aangevraagd naar aanleiding van ontslagen bij Caterpillar Belgium, Carwall S.A. (een belangrijke leverancier van stuurcabines voor Caterpillar Belgium) en Doosan S.A. Deze ontslagen werden veroorzaakt door grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ten gevolge van de globalisering, die hebben geleid tot een daling van het concurrentievermogen en de verplaatsing van een aanzienlijke productiecapaciteit naar derde landen.

De maatregelen die het EFG medefinanciert, zullen de werknemers en NEET's helpen een nieuwe baan te vinden. Zij omvatten actieve loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken van een baan, beroepsopleiding en omscholing, bevordering van ondernemerschap en ondersteuning van collectieve projecten. Ook zullen toelagen voor het zoeken naar werk en opleidingstoelagen worden aangeboden.

De totale geraamde kosten van het pakket maatregelen bedragen 3 miljoen euro, waarvan het EFG 1,8 miljoen euro voor zijn rekening zou nemen.

Achtergrond

In 2013 heeft Caterpillar Belgium aangekondigd dat er collectieve ontslagen zouden vallen in zijn fabriek in Gosselies, een stad in de Waalse provincie Henegouwen. De meeste van de 1 399 betrokken werknemers vielen onder een eerste EFG-aanvraag van 2014. Dit voorstel omvat de resterende 169 werknemers van die fabriek.

Carwall S.A., een belangrijke leverancier van stuurcabines voor Caterpillar Belgium S.A., zag de vraag naar zijn producten dalen, hoofdzakelijk doordat Caterpillar minder bestelde, en moest zijn productie dienovereenkomstig verminderen.

De derde onderneming waarop dit voorstel betrekking heeft, is Doosan S.A., een producent van graafmachines. De dalende vraag naar haar producten in Europa heeft geleid tot het besluit om een andere fabriek in Henegouwen, te Frameries, te sluiten, en de Europese markt voortaan vanuit haar fabrieken in Zuid-Korea te bevoorraden.

Die ontslagen zullen naar verwachting aanzienlijke gevolgen hebben voor de plaatselijke en de regionale economie en werkgelegenheid. In Wallonië heeft de hele verwerkende nijverheid haar productie teruggeschroefd, met 1 236 ontslagen in 2013 en 1 878 in 2014 tot gevolg. Henegouwen wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, met een participatiegraad die lager is dan het nationale gemiddelde.

Krachtens de EFG-verordening voor de periode 2014-2020 kunnen de lidstaten medefinanciering uit het EFG aanvragen om maatregelen aan te bieden aan een aantal NEET's die wonen in regio's die voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in aanmerking komen. Er komen maximaal evenveel NEET's als ontslagen werknemers voor ondersteuning in aanmerking. Aangezien de ontslagen vielen in een regio die voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in aanmerking komt, heeft België in deze aanvraag ook individuele dienstverlening voor maximaal 300 NEET's onder 25 jaar opgenomen.

Het openstellen van de handel voor de rest van de wereld houdt in het algemeen voordelen in voor groei en werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, met name in kwetsbare sectoren en onder laaggeschoolde werknemers. Het EFG werd ingesteld om hen erbij te helpen zich aan de gevolgen van de globalisering aan te passen. Sinds het EFG in 2007 zijn activiteiten startte, heeft het 144 steunaanvragen ontvangen. De aanvragen betroffen ongeveer 576 miljoen euro en meer dan 133 150 werknemers en 3 944 NEET's werden geholpen.

Het EFG wordt tijdens de periode 2014-2020 voortgezet als een uiting van solidariteit in de EU en de werking ervan wordt verder verbeterd. De reikwijdte van het fonds werd uitgebreid om werknemers te ondersteunen die wegens de economische crisis zijn ontslagen, alsook werknemers met een tijdelijk contract, zelfstandigen, en, bij wijze van uitzondering tot eind 2017, jongeren die geen baan hebben en evenmin onderwijs of opleiding volgen (NEET's) en die wonen in regio's die voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in aanmerking komen. Er komen maximaal evenveel NEET's als ontslagen werknemers voor ondersteuning in aanmerking.

Meer informatie

EFG-website

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world - The European Globalisation Fund

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/16/1602

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail