De parlementaire staat van Wopke Hoekstra

maandag 25 april 2016, 13:42
Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra

Wopke Hoekstra (1975) is sinds 7 juni 2011 lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Hoekstra schrijft het verkiezingsprogramma voor zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Daarom zijn parlementaire staat van dienst.

De CDA'er hield zich tot nu toe in de Eerste Kamer bezig met 27 dossiers, op het gebied van sociale zaken, pensioenwetgeving en veiligheid en justitie. Zo sprak hij bij de behandeling van het wetsvoorstel over versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd, over aanscherping van de aanpak van illegale hennepteelt en in 2012 over de nieuwe Politiewet.

In oktober 2013 speelde hij een belangrijke rol bij de behandeling van plannen van staatssecretarissen Weekers en Klijnsma over de lagere fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Verzet van hem en anderen tegen een mogelijke lastenverzwaring als pensioenfondsen hun premies niet zouden verlagen, leidde tot intrekking van het wetsvoorstel.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

Als parlementariër stemde hij, als enige lid van zijn fractie, voor het verbod op de weigerambtenaar bij het voltrekken van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Ook stemde hij als enige CDA'er voor een voorstel waarin het ouderschap wordt geregeld voor lesbische ouders.

Bij de behandeling van de Miljoenennota 2016 diende hij een motie in over het door het kabinet koppelen van twee wetsvoorstellen, waardoor de Eerste Kamer niet afzonderlijk over die voorstellen kon stemmen. De motie waarin het kabinet werd opgeroepen dit voortaan anders te doen, werd unaniem aangenomen.

2.

Cijfers

Activiteit

Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra

Dossiers woordvoerder

27 dossiers

Kamervragen

2

Moties - indiener

2 (4% van alle CDA-moties, 1 aangenomen, 1 ingetrokken)

Moties - mede ondertekend

16

Steun voor moties

de aangenomen motie van Hoekstra werd met algemene stemmen aanvaard

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 2 mei 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.