Tweede Kamer behandelde in 2015 iets minder gewone wetsvoorstellen

maandag 11 april 2016, 9:40

DEN HAAG (PDC) - Het aantal gewone wetsvoorstellen (dus begrotingen etc. vallen daar buiten) dat in 2015 werd behandeld, was 93. In de 2011 en 2013 waren dat er nog respectievelijk 141 en 104. Dat is te lezen in de Staat van de Tweede Kamer, die als bijlage bij de Raming 2017 is verschenen.

Verder opvallende zaken zijn de afname van het aantal dertigledendenbatten, waarvan er in 2015 slechts 20 werden gehouden (tegen 49 in 2011) en de toename van het aantal algemene debatten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om debatten over Europese Toppen en over de Voor- en Najaarsnota's. In totaal waren er 87 van dergelijke debatten, terwijl dat er in 2011 37 en in 2014 59 waren.

Het aantal moties bereikte met ruim 3500 bijna een record. Alleen in 2011 (ruim 3600) waren dat er meer. In dat laatste jaar werden er 1338 aangenomen en in 2015 1127. Het aantal schriftelijke vragen was hoger dan in 2012, 2013 en 2014. Toen werden er rond de 2500 vragen gesteld en in 2015 ruim 2800.

De aantallen brieven en e-mails (7000) en petities (111) lag op een gemiddeld niveau. Het aantal brieven en e-mails ligt wel lager dan in 2006 en 2007 (toen ruim 9000). Er werden vier burgerinitiatieven behandeld. Dat was meer dan in voorgaande jaren, zonder dat sprake is van een grote toename. Het internetbezoek steeg wel naar een record: bijna 2 miljoen.

Opvallend is overigens ook dat er vrijwel geen enkele aandacht wordt geschonken aan de viering van 200 jaar Staten-Generaal. De titel van het gedenkboek is vermeld en er wordt verwezen naar enkele artikelen in het Historisch Nieuwsblad, maar er is niets te vinden over de tentoonstelling en herdenkings-app of over de viering zelf.

bron: kamerstuk 34.444, nr. 4