Raad van State ziet weinig bezwaren in afschaffen kieskringen

woensdag 6 januari 2016, 8:40

DEN HAAG (PDC) - Behoudens de vraag om nadere motivering van een enkel onderdeel, enkele organisatorische opmerkingen en kleine tekstuele suggesties heeft de Raad van State weinig problemen met het initiatiefvoorstel van eenling Norbert Klein om de kieskringen af te schaffen.

De voorsteller wil het sinds 1917 in de Kieswet bestaande systeem met kieskringen afschaffen. Het gebied voor het indienen van een kandidatenlijst bij verkiezingen moet dan worden gevormd door de bestuurlijke grenzen van die verkiezingen. 

Voor Europese en Tweede Kamerverkiezingen gelden dan de landsgrenzen (incl. BES-eilanden), voor de Statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen en waterschapsverkiezingen, de respectievelijke grenzen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Voor de Eerste Kamerverkiezingen ligt de begrenzing voor het indienen van een kandidatenlijst bij de provincies.

Volgens Klein maken de kieskringen het verkiezingsproces nodeloos ingewikkeld en is het soms complicerend bij de verdeling en toewijzing van zetels. Het komt sinds enkele decennia steeds minder voor dat partijen per kieskring een afzonderlijke kandidatenlijst inleveren.

Bron: kamerstuk 34247, br. 4