Achtergrond: opgestapte Tweede Kamervoorzitter

zaterdag 12 december 2015, 17:38

DEN HAAG (PDC) - Het is niet eerder voorgekomen dat een Tweede Kamervoorzitter tussentijds aftrad. Wel zag in september 1912 graaf Van Bylandt af van herbenoeming, nadat er steeds meer kritiek was gekomen op zijn zwakke leiding als Voorzitter. In die tijd werd de Tweede Kamervoorzitter nog ieder jaar benoemd op voordracht van de Tweede Kamer.

In 2002 trad Jeltje van Nieuwenhoven terug als Kamervoorzitter, nadat zij na de verkiezingen van mei dat jaar tot fractievoorzitter was gekozen.

Opmerkelijk is dat ook Van Miltenburgs partijgenoot Fred de Graaf opstapte als voorzitter, maar dan van de Eerste Kamer Hij deed dat in juli 2013 vanwege uitlatingen van hem over de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide van de Verenigde Vergadering bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.