Regionaal beleid: nu alle programma's voor 2014-2020 zijn aangenomen, gaat alle aandacht naar de uitvoering

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 3 december 2015.

De Commissie heeft in het kader van het regionale beleid een nieuw programma voor de Italiaanse regio Campanië aangenomen. Het vertegenwoordigt een waarde van 4 miljard euro, waarvan 3 miljard uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) komt.

De Commissie heeft in het kader van het regionale beleid een nieuw programma voor de Italiaanse regio Campanië aangenomen. Het vertegenwoordigt een waarde van 4 miljard euro, waarvan 3 miljard uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) komt. Zoals voor alle programma's voor 2014-2020 zijn ook de investeringen in het kader van het programma voor Campanië strategisch toegespitst op vier belangrijke groeigenererende sectoren: onderzoek en innovatie, digitale technologieën, ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven en de koolstofarme economie.

Nu "Campanië" — het laatste EFRO-programma rond "Investeren in banen en groei" dat nog moest worden aangenomen voor 2014-2020 — is aangenomen, kan de implementatiefase van de nieuwe programmeringsperiode officieel beginnen.

Commissaris voor Regionaal Beleid, Corina Creţu: "Ik ben blij dat alle operationele EFRO-programma's voor 2014-2020 zijn aangenomen; wij beschikken nu over stevige, prestatiegerichte investeringspakketten om regio's en steden te helpen de EU-doelstellingen groei en werkgelegenheid te verwezenlijken. Nu is het aan de regio's en steden om de programma's tijdig uit te voeren, kwaliteitsvolle projecten te selecteren en te zorgen voor een efficiënt en strategisch gebruik van de investeringen op het terrein."

De verwachte resultaten van de programma's voor 2014-2020 en de bijdrage ervan aan de EU-doelstellingen groei en werkgelegenheid, aan het investeringsplan en aan de prioriteiten van de Commissie zullen uitvoerig aan bod komen in de mededeling over "Investeren in banen en groei — naar een optimale inzet van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen", die op 14 december zal verschijnen. Daarin zullen ook de resultaten worden opgenomen van de onderhandelingen met alle lidstaten over de partnerschapsovereenkomsten en -programma's en de grootste uitdagingen per land.

Aangezien een efficiënte uitvoering uiterst belangrijk is om de verwachte resultaten te halen, moeten lessen getrokken worden uit de voorbije periode: dat is een van de doelen van de Taskforce betere uitvoering, die na amper een jaar het succes van zijn methode al heeft aangetoond. Door nauw samen te werken met de nationale autoriteiten en het uitwisselen van goede praktijken aan te moedigen, heeft de taskforce de betrokken lidstaten geholpen hun EU-subsidies voor 2007-2013 ten volle te benutten en tegelijkertijd het pad te effenen voor een vlotte uitvoering in 2014-2020.

Achtergrond

Het hervormde cohesiebeleid voor 2014-2020 is een volwaardig investeringsbeleid van de EU. De nieuwe verordening heeft duidelijke en meetbare resultaten verplicht gemaakt. Lidstaten en regio’s moesten in de programma's aankondigen welke doelstellingen zij wilden bereiken. De vooruitgang bij de verwezenlijking van die doelstellingen zal regelmatig gemeten worden tijdens de implementatiefase.

Met een budget van bijna 200 miljard euro voor 2014-2020 wil het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling de economische en sociale cohesie in de EU versterken en actief bijdragen aan de prioriteiten van de Commissie. Alle EFRO-programma's rond "Investeren in banen en groei" zijn nu aangenomen en de laatste programma's voor Europese territoriale samenwerking ("Interreg") zijn bijna klaar om tegen het einde van het jaar te worden aangenomen.

De taskforce betere uitvoering maakt deel uit van een ruimer initiatief van commissaris Corina Creţu. Het initiatief heeft tot doel de manier waarop lidstaten en regio's middelen voor het cohesiebeleid besteden en beheren te verbeteren.

Het spitst zich ook toe op de opbouw van administratieve capaciteit in de lidstaten en de regio’s en op het verminderen van territoriale ongelijkheden. Verder worden trager groeiende regio's geholpen hun achterstand in te halen. Ten slotte wordt nagegaan in hoeverre vereenvoudigingsmaatregelen worden uitgevoerd en hoe de regels verder kunnen worden vereenvoudigd.

Meer informatie:

Samenvattingen van de operationele programma’s voor 2014-2020 die door de Europese Commissie zijn aangenomen

Inforegio website: HYPERLINK "http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/""Improving how funds are invested and managed"

Twitter:

@CorinaCretuEU @EU_Regional #ESIF #CohesionPolicy #InvestEU

IP/15/6237

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail