Europees Parlement stelt aanpassingen Europese kieswet voor

donderdag 12 november 2015, 10:59

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement wil de Europese kieswet hervormen. Tijdens de plenaire vergadering werd hiervoor gisteren een voorstel tot aanpassing van de kieswet aangenomen. De veranderingen in de kieswet moeten ervoor zorgen dat burgers meer worden betrokken bij Europa. Volgens het Europees Parlement strookt de huidige situatie niet met het idee van het Europees burgerschap en het gelijkheidsprincipe. 

De hervormingen moeten er andere voor zorgen dat burgers mee kunnen beslissen over het voorzitterschap van de Europese Commissie. Daarnaast moet het voor EU-burgers in het buitenland mogelijk zijn om te stemmen. Dit zou dan per post of online mogelijk moeten worden. Verder wil het Europees Parlement meer zichtbaarheid van Europese politieke partijen tijdens de verkiezingen. Stemformulieren moeten bijvoorbeeld naast het logo van nationale partijen ook logo's van Europese partijen tonen. 

Het Europees Parlement heeft vaker voorstellen over het aanpassen van de kieswet geformuleerd. Deze voorstellen hebben echter nog niet tot hervormingen geleid, omdat de voorstellen eerst unaniem moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad en de nationale parlementen, voordat deze van kracht worden. Dit is ook het geval bij het huidige voorstel. 

Bron: Europees Parlement