Visegrad-groep

Visegrad landen

De Visegrad-groep is een samenwerkingsverband dat op 15 februari 1991 officieel is opgericht door Polen, Hongarije en het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Sinds Tsjechoslowakije in 1993 uiteenviel in Tsjechië en Slowakije bestaat de Visegrad-groep uit vier leden (V4). Het verbond tussen de vier landen is één van de sterkste in Oost-Europa, mede doordat deze door de geschiedenis heen al sterk met elkaar verbonden waren. Sinds 2004 zijn alle Visegrad-landen lid van de Europese Unie.

De naam en locatie Visegrad verwijst naar de historische Visegrad-conferentie in het jaar 1335. Tijdens die conferentie kwamen vorsten uit Midden-Europa bij elkaar om internationale problemen op te lossen. Deze conferentie werd de inspiratie voor de huidige Visegrad-groep, die zich na de ineenstorting van het communisme inzette voor vreedzame oplossingen van de historische conflicten in Midden-Europa, democratie uit te dragen, communisme uit te bannen, en beter te integreren in Europa.

De Visegrad-samenwerking kent een officiële instelling, het Visegrad-fonds, voor de promotie van de gemeenschappelijke identiteit van de landen. Ook heeft het een jaarlijks wisselende voorzitter die het werkplan voor de groep opstelt. Deze samenwerking is vooral op het culturele domein, maar raakt soms ook andere vlakken zoals energiebeleid en infrastructuur. Daarnaast trekken de Visegrad-landen met enige regelmaat samen op binnen instituties als de NAVO en de EU.

Meer Informatie