Dijsselbloem: 'We bereiden ons voor op de vorige oorlog'

dinsdag 30 juni 2015, 9:28

DEN HAAG (PDC) - ‘De volgende crisis zal nooit gelijk zijn aan de vorige crisis: we bereiden ons voor op de 'vorige' oorlog en daarmee hopen we een volgende crisis van het systeem te voorkomen. De vraag luidt of dat voldoende is.’ Met deze sombere analyse opende minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem het door Schinkelshoek & Verhoog georganiseerde symposium Commissie De Wit I – Vijf jaar later. Jan de Wit was voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie die vijf jaar geleden de oorzaken van de financiële crisis onderzocht.

De essentie van de bankencrisis in 2008 was volgens Dijsselbloem dat de risico’s niet lagen bij degenen die de risico’s hadden genomen. De kosten voor het redden van een bank kwamen bij de overheid en de burger te liggen. 'Instellingen beschikken nu over een groter verliesdragend vermogen. Dankzij de bankenunie hebben we een bail-in mogelijkheid.' Hierdoor zijn beleggers als eerste aansprakelijk wanneer een instelling niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

Tijdens het symposium werden ook de uitkomsten van vertrouwelijke gesprekken gepresenteerd die de afgelopen maanden werden gevoerd met de hoofdrolspelers uit 2008. Centraal stond de vraag of er iets met de 27 aanbevelingen uit het rapport is gebeurd. Schinkelshoek - destijds vice-voorzitter van de Commissie De Wit I: 'De belangrijkste conclusie luidt dat na vijf jaar er nog niet veel van het verloren krediet is teruggewonnen. Er hangt nog steeds opvallend veel emotie rondom de financiële sector." Een andere conclusie was dat banken weliswaar grotere buffers hebben opgebouwd, maar dat de vraag blijft bestaan of die voldoende zijn. 

In de paneldiscussie kwam ook de toekomst van het genationaliseerde SNS ter sprake. Hoogleraar macro-economie Sweder van Wijnbergen zag weinig in een nutsbank. 'Alleen een stevige toezichthouder kan risico’s beperken. Het is een illusie te denken dat alleen beursgenoteerde bedrijven risico’s nemen.' Voormalig DNB-president Nout Wellink sloot zich hierbij aan: 'Je kunt niet een definitieve veilige bank creëren, er bestaan altijd risico’s.'